NEWS


Title

subtitle

Praha, 31. května 2022 - Obyvatelé Prahy 14 se mohou těšit na novou podobu unikátního mokřadu v této části pražské aglomerace. Podpora biodiverzity, krajinářské úpravy, doplnění vzdělávacích prvků a kultivace území čekají některé části mokřadu, který se nachází v Praze 14 v Kyjích. Realizace celého projektu je plánována na rok 2022 a ujala se jí odborná organizace Beleco, která se zabývá ochranou přírody a životního prostředí. To vše je možné díky grantu od nadace The Coca-Cola Foundation, která na revitalizaci areálu přispěla částkou více než 70 000 USD (asi 1,7 miliónu Kč). „Ochrana životního prostředí a podpora ochrany vod patří mezi naše hlavní priority v oblasti udržitelného rozvoje. Revitalizace mokřadu v pražských Kyjích je hmatatelným příkladem toho, jak ruku v ruce s neziskovou organizací Beleco a díky podpoře Nadace The Coca-Cola Foundation lokálně přispíváme k ochraně životního prostředí kolem nás,“ říká Veronika Němcová, vedoucí oddělení Public Affairs, Communications and Sustainability ze společnosti The Coca Cola Company pro ČR a SR.

 

V současné době je dešťová voda ze střech a okolí areálu odváděna do suchého poldru o rozloze zhruba 300 m2. Když se poldr naplní, gravitační klapka vypouští vodu řízeným odtokem do mokřadu s výbornými absorpčními podmínkami. Voda se tak ekologicky vrací zpět do přírody a zároveň přispívá k ochlazování okolí v teplých letních měsících. „Základní koncept mokřadu spočívající ve vsakování dešťové a odpadní vody v zastavěných oblastech v souvislosti s adaptací na změnu klimatu je patrný v řadě měst ve vyspělé Evropě. Namísto rychlého odvádění vody do kanalizace se voda vrací do koloběhu přirozenou cestou, což je pro místní prostředí mnohem přínosnější,“ vysvětluje Jana Moravcová, ekoložka a ředitelka environmentální organizace Beleco.

 

 

Mokřad do městské přírody přirozeně vrací asi 12,5 milionu litrů vody ročně. Příznivý vliv mokřadu mohli pozorovat i obyvatelé v okolí na svých zahradách a studnách. „Díky grantu nadace The Coca-Cola Foundation bude projekt mokřadu zahrnovat také vzdělávací prvky. Ty lidem přiblíží, jak v lokalitě funguje koloběh vody, jací živočichové a rostliny zde žijí a jak celá lokalita prospívá svému okolí. Dává mi velký smysl ukázat například studentům, že i uprostřed města můžeme mít kousek divoké přírody,“ dodává Jana Moravcová.

 

Existenci mokřadu v Kyjích a jeho plánované úpravy a vylepšení vítá i starosta Prahy 14 Jiří Zajac. „Aby se město mohlo dále úspěšně rozvíjet a aby se v něm lidem dobře žilo, potřebuje místa, která si zachovají svůj přírodní charakter. Mokřad v Kyjích je o to cennější, že šetrně pracuje s vodou, která je zejména v létě stále vzácnějším zdrojem. Druhá etapa projektu nyní ještě zvýší přínos tohoto unikátního řešení pro každého z téměř 50 000 obyvatel naší městské části.“

 

 

O nadaci The Coca-Cola Foundation

Nadace The Coca-Cola Foundation je soukromá nadace založená v roce 1984 společností The Coca-Cola Company jako hlavní nástroj podpory komunit, v nichž společnost působí. Společnost The Coca-Cola Company se zavázala každoročně podporovat nadaci částkou odpovídající 1 % provozních příjmů společnosti. Mezi hlavní témata, na která se nadace zaměřuje, patří ochrana životního prostředí, podpora ochrany vodních zdrojů, genderová rozmanitost, přístup ke vzdělání a rozvoj mladé generace. V roce 2020 nadace rozdělila mezi příjemce grantů celkem 139 milionů USD, z nichž téměř polovina byla určena na projekty související s reakcí na krizi způsobenou koronavirem. Více informací je k dispozici zde: https://www.coca-colacompany.com/shared-future/coca-cola-foundation

 

 

O neziskové organizaci Beleco

Společnost Beleco je přední odborná organizace, která dlouhodobě působí v oblasti ochrany životního prostředí. Nabízí profesionální a odpovědný přístup, rozsáhlý tým odborníků a dokonalou znalost problematiky. Provádí také specializované činnosti, popularizaci a vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí. Beleco přispívá ke spolupráci mezi vědeckými, vzdělávacími a dalšími odbornými institucemi, orgány státní správy a veřejností. Toto poslání plní tým odborníků se znalostmi aplikované ekologie, ochranářské biologie, zoologie, botaniky a zemědělství. Více informací je k dispozici zde: https://www.beleco.cz/

 

Kontakt

Media Contact