Oznámení o ochraně osobních údajů týkající se osobních údajů zpracovávaných v rámci coca-cola.cz

 

1. Obecné prohlášení o ochraně soukromí 

2. Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme?

3. Jak shromažďujeme Vaše osobní údaje?

4. Jak používáme Vaše osobní údaje?

5. Jaké profilování provádíme?

6. Komu jsou Vaše osobní údaje sdělovány?

7. Jaká jsou Vaše práva, pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů, jak je můžete uplatňovat a jak nás můžete kontaktovat?

10. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

11. Využívání Stránek nezletilými a varování určené rodičům.

12. Rozhodné právo

13. Aktualizace tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.

 

1. Obecné prohlášení o ochraně soukromí

a. Následující oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen „Oznámení o ochraně osobních údajů“) uvádí naše zásady při zpracování Vašich osobních údajů, které shromažďujeme prostřednictvím

- našich internetových stránek na adrese http://www.coca-cola.cz/cs/home/ dále jen „Internetové stránky“),

- přidružené stránky na sociálních médiích https://www.facebook.com/cocacolaslovakia/ (dále jen „Sociální média“) (společně dále jen „Stránky“).

Osobní údaje jsou informace, které se přímo či nepřímo týkají vás jako fyzické osoby („osobní údaje“).

b. Společnost NV Coca-Cola Services SA se sídlem Chaussée de Mons 1424, 1070 Brusel („CCS“) je správcem údajů (ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) odpovědným za zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti se Stránkami (dále jen „my“ ve všech tvarech).

c. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů si můžete zobrazit kliknutím na odkaz „Oznámení o ochraně osobních údajů“ umístěný v dolní části každé jednotlivé stránky Internetových stránek, na Sociálních médiích a na stránce, kde si můžete stáhnout naši Aplikaci. Děkujeme, že si toto Oznámení o ochraně osobních údajů pozorně přečtete.

d. Můžete procházet naše Stránky, dozvídat se na nich o zajímavých věcech a sdílet obsah s ostatními lidmi. Můžete si také vytvořit účet pro přístup na všechny Stránky propojené s centrální Databází společnosti Coca-Cola pro komunikaci se spotřebiteli (dále jen „Účet“) a účastnit se reklamních akcí. Chcete-li vědět, jakým způsobem používáme Vaše osobní údaje poté, co se přihlásíte k účtu, přečtěte si prosím toto oznámení o ochraně osobních údajů http://www.coca-cola.cz/cs/privacy-policy/. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se týká všech uživatelů našich Stránek bez ohledu na to, zda jsou registrováni či nikoli.

2. Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme?

a. Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme a zpracováváme

Shromažďujeme a zpracováváme o Vás tyto informace:

· Příjmení;

· Jméno;

· Pohlaví;

· Datum narození;

· Uživatelské jméno;

· Poštovní adresa;

· Telefonní číslo (včetně čísla pevné linky a čísla mobilního telefonu);

· E-mailová adresa;

· Veřejný profil na sociálních médiích: jméno, fotografie, použití tlačítka „to se mi líbí“, poloha, jiné informace z veřejného profilu;

· Uživatelem vytvořený obsah na Sociálních médiích: fotografie, texty, videa, symboly,hashtagy, nahrávky, které sdílíte na Sociálních médiích;

· Informace o poloze;

· Koníčky a zájmy;

· Spotřební návyky;

· Informace o prohlížeči a zařízení: IP adresa, MAC adresa, identifikační číslo služby Google Ad, totožnost pro inzerenty (identifikační číslo zařízení)

· Údaje ze souboru s protokoly;

· Údaje o používání Aplikací;

· Osobní údaje spojené s aktivitou / účastí (např. údaje a doba trvání aktivity na příslušných Stránkách, počet návštěv Stránky, na které položky jste klikli).

b. Žádáme Vás, abyste nám prostřednictvím Stránek ani jinak neposílali ani nesdělovali žádné Citlivé informace.

Citlivé informace“ jsou osobní údaje týkající se citlivých aspektů, například:

· rasový či etnický původ,

· politické názory,

· náboženské a jiné vyznání ,

· zdravotní stav nebo lékařské údaje,

· bezúhonnost,

· členství v odborech,

· sexuální orientace.

3. Jak shromažďujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje shromažďujeme takto:

· Prostřednictvím Stránek:  Osobní údaje shromažďujeme prostřednictvím Stránek.

· Offline:  Vaše osobní údaje shromažďujeme offline, například pokud jste se obrátili na zákaznický servis;

· Když si stáhnete Aplikaci: když si stáhnete a používáte Aplikaci, na základě čísla Vašeho zařízení sledujeme a shromažďujeme údaje o používání Aplikace, např. datum a čas, kdy Aplikace ve Vašem zařízení získává přístup na naše servery, a údaje o tom, jaké informace a soubory byly do Aplikace staženy;

· Fyzická poloha: shromažďujeme údaje o fyzické poloze Vašeho zařízení, například pomocí satelitů, základnových stanic pro signál mobilních telefonů nebo signálů WiFi;

· Používání souborů cookies: s využitím souborů cookies shromažďujeme Vaše osobní údaje, "pixel tags" (pixelové značky), "web beacons" (webové signálky), "clear GIFs" (volné GIF) když procházíte Stránky. Shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů prostřednictvím souborů cookies se řídí Zásadami používání souborů cookie http://www.coca-cola.cz/cs/privacy-policy/, které byste si měli pozorně přečíst. Soubory cookies můžete přijmout nebo odmítnout (kromě Zásadně nezbytných souborů cookies definovaných v Zásadách používání souborů cookie)

Osobní údaje, které poskytnete prostřednictvím Stránek, jsou kombinovámy s osobními údaji a dalšími Informacemi, které nám poskytnete (online nebo offline prostředky) nebo které jsme oprávněni jinak získávat online nebo offline.

4. Jak používáme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje používáme pro tyto účely:

a. K odpovědi na Vaše žádosti / k řešení administrativních záležitostí

· Abychom reagovali na Vaše požadavky, dotazy a připomínky a plnili vaše žádosti.

Právní základ pro zpracování: náš oprávněný zájem odpovídat na Vaše dotazy.

· Abychom Vám zasílali informace administrativní povahy, např. informace týkající se Stránek, změny našich obchodních podmínek a změny tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.

Právní základ pro zpracování: náš oprávněný zájem včas Vás informovat o vývoji našich Stránek, změnách našich obchodních podmínek a změnách tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.

b. K analýze dat s využitím Vašeho veřejného profilu na Sociálních médiích a sdíleného obsahu

· Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem měření Vaší účasti na Sociálních médiích a analyzování Vašich zájmů. Konkrétně shromažďujeme obsah, který sdílíte na Sociálních médiích a na svém veřejném profilu na Sociálních médiích, analyzujeme tyto informace a odvozujeme z nich trendy a vzorce v oblasti spotřeby. To nám pomáhá lépe poznat uživatele našich Sociálních médií a zjistit, co mají rádi a jak reagují na naše produkty, služby a obsah. Lepší poznání uživatelů našich Sociálních médií nám umožňuje uzpůsobit naše Stránky podle zjištěných preferencí a obecně zlepšovat výrobky a služby společnosti Coca-Cola.

Právní základ pro zpracování: Váš souhlas

Máte možnost toto shromažďování a používání Vašich osobních údajů pro výše uvedený účel přijmout nebo odmítnout zasláním emailu na adresu: vnejsi-vztahy.cz@cchellenic.com.

Svůj souhlas se shromažďováním a používáním vašich osobních údajů pro výše uvedený účel můžete odvolat e-mailem, telefonicky nebo písemně s využitím kontaktních údajů uvedených v článku 9 tohoto Oznámení o ochraně soukromí. Jakmile svůj souhlas odvoláte, ukončíme zpracování pro daný účel.

c. K analýze dat týkajících se Vaší aktivity na Stránkách

· Vaše osobní údaje včetně údajů o poloze shromažďujeme, abychom měřili Vaši účast při využívání těchto Služeb (např. abychom věděli, jak naše Stránky používáte, kdy je používáte, jak často, z jakého zařízení, jak dlouho se na nich zdržíte, na jaké položky klikáte) a abychom z této analýzy odvodili trendy a vzorce spotřeby. To nám pomáhá lépe poznat uživatele Stránek, upravovat naše Stránky podle zjištěných preferencí uživatelů a obecně zlepšovat výrobky a služby společnosti Coca-Cola.

Právní základ pro zpracování: Váš souhlas

Toto shromažďování a používání Osobních údajů týkající se vaší aktivity na Stránkách za účelem provádění analýzy dat a odvozování trendů a zlepšování našich Stránek a obecně výrobků a služeb společnosti Coca-Cola můžete povolit nebo zakázat zasláním emailu na adresu: vnejsi-vztahy.cz@cchellenic.com.

Svůj souhlas se shromažďováním a používáním Vašich osobních údajů pro výše uvedený účel můžete e-mailem, telefonicky nebo písemně s využitím kontaktních údajů uvedených v článku 9 tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů, pokud chcete svůj souhlas odvolat. Jakmile svůj souhlas odvoláte, ukončíme zpracování pro daný účel.

d. K ukládání a sdílení obsahu, který zveřejníte na Sociálních médiích

· Na našich Sociálních médiích můžete sdílet obsah, například fotografie Vaší osoby, texty, hashtagy, videa a nahrávky. Umístíte-li takový obsah na našich Sociálních médiích, můžeme se rozhodnout část tohoto obsahu (a Vašeho veřejného profilu na Sociálních médiích) sdílet v souvislosti s marketingovými kampaněmi a obecněji při prezentaci a propagaci našich Stránek a výrobků a služeb společnosti Coca-Cola.

Právní základ pro zpracování: Váš souhlas

Máte možnost toto shromažďování a používání Vašich osobních údajů pro výše uvedený účel přijmout nebo odmítnout zasláním emailu na adresu: vnejsi-vztahy.cz@cchellenic.com.

Svůj souhlas se shromažďováním a používáním vašich osobních údajů pro výše uvedený účel můžete odvolat e-mailem, telefonicky nebo písemně s využitím kontaktních údajů uvedených v článku 9 tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů, pokud chcete svůj souhlas odvolat. Jakmile svůj souhlas odvoláte, ukončíme zpracování pro daný účel.

e. Ke správě informačních technologií

· Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom mohli diagnostikovat problémy se serverem, spravovat Stránky a kontrolovat jejich funkčnost.

Právní základ pro zpracování: náš oprávněný zájem spravovat naše počítačové systémy a sítě a zajistit správnou funkčnost Stránek.

f. K plnění našich právních povinností

· Abychom splnili své právní povinnosti a vyhověli požadavkům v rámci soudních řízení nebo od státních orgánů, k nimž mohou patřit požadavky od státních orgánů v jiném státě, než ve kterém máte bydliště, pokud se rozumně domníváme, že po nás shromažďování těchto údajů požadují právní předpisy a sdělení Vašich osobních údajů je nezbytně nutné k tomu, abychom splnili příslušné právní povinnosti a vyhověli požadavkům v rámci soudních řízení nebo od  státních orgánů.

Právní základ zpracování: dodržování našich právních povinností.

g. K zákonné ochraně našich zájmů

· Abychom mohli zákonným způsobem uplatňovat své obchodní podmínky, chránit svoji činnost nebo činnost kterékoli z našich přidružených společností, chránit práva, soukromí, bezpečnost nebo majetek naší společnosti a/nebo našich přidružených společností a abychom mohli uplatňovat dostupné právní prostředky nebo omezit škody, které by nám mohly vzniknout.

Právní základ pro zpracování: náš oprávněný zájem zákonným způsobem chránit naši organizaci.

 h. K činnost společnosti, fúzím a akvizicím

· Abychom mohli uskutečnit jakoukoli reorganizaci, fúzi, prodej, založit společný podnik, provést postoupení nebo převod nebo jinak nakládat s naším podnikem, majetkem nebo zásobami (také v souvislosti s jakýmkoli insolvenčním nebo obdobným řízením).

Právní základ pro zpracování: náš oprávněný zájem uskutečňovat naši podnikovou strategii.

5. Jaké profilování provádíme?

a. Osobní údaje využíváme k automatizovanému bodování a profilování s využitím služby Google UID. Toto bodování a profilování se provádí za účelem dosažení následujících cílů popsaných v článku 4 Oznámení o ochraně osobních údajů: (i) analýza údajů týkající se Vaší aktivity na Stránkách a (ii) analýza údajů s využitím Vašeho veřejného profilu a sdíleného obsahu na Sociálních sítích.

b. Toto profilování pro Vás nemá žádné právní důsledky ani nemá žádný vliv na používání Stránek. Jeho součástí není žádné monitorování ani zpětné zjišťování Vašeho individuálního chování, jednání nebo pohybu. Slouží pouze k tomu, abychom poznali preference a chování uživatelů Stránek obecně a abychom na základě této analýzy mohli zlepšovat Stránky a výrobky a služby společnosti Coca-Cola.

6. Komu jsou Vaše osobní údaje sdělovány?

Vaše osobní údaje jsou sdělovány těmto příjemcům:

a. Služba Managed Services společnosti Adobe, která poskytuje hosting našim počítačovým systémům a zajišťuje systémovou podporu;  

b. Platforma APIGEE Drive, která poskytuje hosting našim počítačovým systémům a zajišťuje systémovou podporu;

c. Služba Amazon Web Services (AWS) EC2, která poskytuje hosting našim počítačovým systémům a

d. Společnost ExactTarget, která zajišťuje podporu našeho počítačového systému a provádí analýzu dat pro účely popsané v Oznámení o ochraně osobních údajů;

e. Společnost Gigya, která poskytuje hosting našim počítačovým systémům a zajišťuje systémovou podporu;

f. Společnost Google, která zajišťuje podporu našeho počítačového systému a provádí analýzu dat pro účely popsané v Oznámení o ochraně osobních údajů;

g. Společnost Livefyre, která poskytuje hosting našim počítačovým systémům a zajišťuje systémovou podporu;

h. Společnost Janrain, která poskytuje hosting našim počítačovým systémům a zajišťuje systémovou podporu ;

i. Společnost MicroStrategy, která poskytuje hosting našim počítačovým systémům a zajišťuje systémovou podporu;

j. Společnost QUALTRICS, která poskytuje hosting našim počítačovým systémům a zajišťuje systémovou podporu;

k. Společnost Salesforce, která poskytuje hosting našim počítačovým systémům a zajišťuje systémovou podporu;

l. Společnost SessionM, která poskytuje hosting našim počítačovým systémům a zajišťuje systémovou podporu;

m. Společnost WordPress, která poskytuje hosting našim počítačovým systémům a zajišťuje systémovou podporu;

n. Budeme-li to považovat za nezbytné nebo vhodné, příslušným státním orgánům, přidruženým společnostem a třetím osobám: (a) abychom dodrželi své právní povinnosti, (b) abychom reagovali na žádosti státních orgánů a orgánů veřejné moci včetně orgánů v jiném státě, než ve kterém máte bydliště, (c) abychom uplatňovali své obchodní podmínky; (d) abychom chránili svoji činnost nebo činnost kterékoli z našich přidružených společností; (e) abychom chránili práva, soukromí, bezpečnost nebo majetek naší společnosti a/nebo našich přidružených společností; a (f) abychom mohli uplatňovat dostupné právní prostředky nebo omezit škody, které nám případně vzniknou.

7. Jaká jsou Vaše práva, pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů, jak je můžete uplatňovat a jak nás můžete kontaktovat?

a. Vaše práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů

Máte právo:

· získat kopii jakýchkoli osobních údajů, které o Vás uchováváme;

· požadovat, abychom aktualizovali nebo opravili nesprávné osobní údaje nebo doplnili jakékoli neúplné osobní údaje;

· požadovat, abychom ukončili zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Za určitých okolností máte také právo:

· vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;

· požadovat výmaz Vašich osobních údajů;

· požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů; a

· požadovat, abychom Vám předali některé Vaše osobní údaje nebo abychom je předali nebo zajistili jejich předání jinému správci.

b. Výkon Vašich práv

Pokud budete chtít uplatnit kterékoli z výše uvedených práv, můžete nás kontaktovat pomocí jedné z níže uvedených možností.

· Můžete nám zaslat e-mail na následující adresu: vnejsi-vztahy.cz@cchellenic.com

· Můžete napsat na následující poštovní adresu: Coca-Cola Česká Republika Českobrodská 1329 198 21 Praha 9 - Kyje

c. Právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu (zejména v členském státě, kde máte své obvyklé bydliště, v místě výkonu práce nebo v místě domnělého protiprávního jednání), pokud se domníváte, že jsou kterékoli Vaše osobní údaje zpracovávány způsobem, který představuje porušení Obecného nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016.

d. Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer, DPO) můžete kontaktovat na této adrese: info@coca-cola.cz

10. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

a. Snažíme se, aby údaje, které o Vás vedeme, byly přesné a aktuální. Jakmile Vaše osobní údaje, které uchováváme, nebudeme dále potřebovat, vymažeme je.

b. Vaše osobní údaje, které používáme pro účely uvedené v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů, používáme maximálně po dobu dvou let, s výjimkou případů, kdy se na nás vztahují právní předpisy požadující, abychom Vaše osobní údaje uchovávali po delší nebo kratší dobu.

c. Chcete-li vědět, jak dlouho uchováváme soubory cookies ve vašem koncovém zařízení, přečtěte si prosím naše Zásady používání souborů cookie http://www.coca-cola.cz/cs/privacy-policy/

11. Využívání Stránek nezletilými a varování určené rodičům

a. Stránky jsou zaměřeny na osoby starší 13 let s tím, že u osob do 16 let věku je nutný souhlas rodičů. Žádáme, aby ostatní osoby mladší 13 let neposkytovaly prostřednictvím Stránek osobní údaje.   Vyhrazujeme si právo požadovat potvrzení o souhlasu rodičů vždy, když se bude jednat o zpracování osobních údajů týkajících se nezletilých osob.

b. U některých Stránek mohou existovat omezení z hlediska věku podle toho, co je pro daný věk považováno za vhodný obsah a co je přípustné podle právních předpisů.  Pokud platí určitá věková omezení, bude tato skutečnost na příslušné Stránce jednoznačně uvedena a jsme oprávněni umožnit její používání teprve po zodpovězení dotazů týkajících se Vašeho věku.

12. Rozhodné právo

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se řídí a vykládá v souladu s právem Belgie a jakýmikoli dalšími kogentními ustanoveními platných právních předpisů v Evropské unii.

13. Aktualizace tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů

a. Údajem o poslední aktualizaci tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů je údaj „POSLEDNÍ AKTUALIZACE“ v horní části této stránky.

b. Všechny zamýšlené změny tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů Vám budou sděleny v dostatečném předstihu před provedením změny.

Kopii tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů (a jakékoli jeho aktualizované verze) si můžete vytisknout, stáhnout nebo jinak ponechat pro svou vlastní potřebu.