OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

DATUMPOSLEDNÍAKTUALIZACE:19.12.2019

 

1.       Čeho se týká toto Oznámení o ochraně osobních údajů?

2.       Jaké Osobní údaje o vás shromažďujeme?

a.    Osobní údaje, které o vás shromažďujeme a zpracováváme

b.    Údaje, které shromažďujeme automaticky:

c.    Shromažďování údajů třetích osob a personalizovaná reklama

3.       Jaké Osobní údaje o vás neshromažďujeme?

4.       Využívání Stránek nezletilými a varování určené rodičům.. 

5.       Vaše možnosti volby a správa vašich údajů

6.       Jak vaše Osobní údaje používáme?

7.       Komu jsou vaše Osobní údaje sdělovány?

8.       Kdy předáváme Osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor?

9.       Odkazy na jiné internetové stránky, aplikace, platformy atd.

10.     Jaká jsou vaše práva, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů, jak je můžete uplatňovat a jak nás můžete kontaktovat?

11.     Jak dlouho vaše Osobní údaje uchováváme?

12.     Jak chráníme vaše údaje

13.     Rozhodné právo

14.     Aktualizace tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů

PŘÍLOHA 1 – ZPRACOVATELÉ ÚDAJŮ.. 

PŘÍLOHA Č. 2 – TECHNOLOGIE TŘETÍCH STRAN PRO SLEDOVÁNÍ AKTIVITY 

 

1.              Čeho se týká toto Oznámení o ochraně osobních údajů?

Společnost NV Coca-Cola Services SA, se sídlem na adrese Chaussée de Mons 1424, 1070 Brusel (dále jen „Správce údajů“, „společnost CCS“ a „my“ ve všech tvarech) respektuje vaše soukromí a chce vás seznámit s tím, jak shromažďuje, používá a zpřístupňuje informace, které se přímo či nepřímo týkají vás jako fyzické osoby (dále jen „Osobní údaje“), a s právy, která v této souvislosti máte.

Společnost CCS je správcem údajů (ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) odpovědným za zpracování vašich osobních údajů, jak je popsáno v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen „Oznámení o ochraně osobních údajů“) popisuje, jakým způsobem společnost CCS zpracovává vaše Osobní údaje shromážděné v souvislosti s využíváním internetových stránek (dále jen „Internetové stránky“) a jakýchkoli mobilních stránek, aplikací, widgetů a dalších mobilních interaktivních prvků (společně dále jen naše „Aplikace“) (Aplikace a Internetové stránky dále společně jen jako „Stránky“).

Můžete nás kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených v článku 10 tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.

2.              Jaké Osobní údaje o vás shromažďujeme?

Prostřednictvím Stránek, ať už online nebo offline, shromažďujeme a zpracováváme Osobní údaje různými způsoby:

·       Když nám poskytnete Osobní údaje. Vaše Osobní údaje shromažďujeme, pokud nám je aktivně poskytnete, např. pokud se zaregistrujete k vytvoření účtu nebo vložíte komentář, fotografii či video, zaznamenáte váš hlas v souvislosti s vaší účastí na propagační akci nebo  se zapojíte do diskuse s uživateli.

·       Když navštěvujete naše Stránky. Některé vaše Osobní údaje automaticky shromažďujeme (my nebo naši externí partneři), když navštěvujete naše Stránky.

·       Když jste offline: shromažďujeme vaše Osobní údaje, i když nepoužíváte naše Aplikace a/nebo Stránky, například pokud se účastníte událostí pořádaných společností Coca-Cola nebo pokud kontaktujete Stránky našich partnerů.

a.               Osobní údaje, které o vás shromažďujeme a zpracováváme

·       Kontaktní a profilové údaje: Shromažďujeme a zpracováváme Osobní údaje, jako je vaše křestní jméno, příjmení, uživatelské jméno, datum narození, telefonní číslo, adresa, obchodní údaje, věk, poštovní adresa a doručovací adresa, stát trvalého pobytu, telefonní čísla a e-mailová adresa, výherní reklamní kód, pokud se registrujete na našich Stránkách, zapíšete se na seznam adresátů našich sdělení, přihlásíte se do soutěže, využijete reklamní nabídky nebo se zúčastníte spotřebitelské soutěže nebo se jinak zapojíte do komunikace či jednání s námi.

·       Informace o osobním nastavení a zájmech: Nastavení oznámení, zasílání marketingových sdělení a způsobu zobrazení našich internetových stránek;

·       Profil na sociálních sítích: Při interakci s našimi Stránkami prostřednictvím různých sociálních sítí, například po přihlášení na Facebook na našich Stránkách nebo označení našich stránek jako „To se mi líbí“ nebo při našem sledování nebo sdílení našeho obsahu na Facebooku, Twitteru, Snapchatu, LinkedInu, Instagramu nebo jiných internetových stránkách, můžeme z těchto sociálních sítí obdržet určité údaje, a to včetně vašich profilových informací, uživatelských identifikačních údajů spojených s vaším účtem na sociálních sítích a jakýchkoli dalších informací, které dané sociální síti umožňujete sdílet se třetími osobami;

·       Obsah generovaný uživatelem, komentáře, zprávy v chatu a názory: Když nás kontaktujete přímo, např. e-mailem, telefonicky, poštou nebo vyplněním online formuláře či prostřednictvím online chatu, budeme vaše komentáře a názory zaznamenávat. Budeme také zaznamenávat komentáře a názory, které vyjadřujete při reakci na průzkumy, při účasti v soutěžích nebo účasti na propagačních akcích, které organizujeme. Tyto kategorie Osobních údajů mohou rovněž zahrnovat hlasové nahrávky, fotografie a videozáznamy, pokud umožníte Stránkám přístup k živým přenosům videozáznamů z kamery ve vašem zařízení.  Pomocí této funkce vám můžeme poskytovat kvalitnější interaktivní zážitek. Naše společnost ani naši poskytovatelé služeb neshromažďují, nezachycují ani nezaznamenávají obraz, informace o přenášeném videozáznamu ani žádné údaje o obličejích v živě přenášeném videozáznamu. Tyto informace zůstávají ve vašem zařízení a jsou odstraněny, jakmile prohlížeč nebo aplikaci vypnete. My i naši poskytovatelé služeb však můžeme shromažďovat další informace o tom, jak danou funkci používáte, například jak často a jak dlouho ji používáte.

·       Údaje o poloze: Naše aplikace neshromažďuje, neuchovává ani si neprohlíží údaje o poloze zprostředkované přes GPS, Wi-Fi nebo pomocí triangulace na základě bezdrátové sítě. My nebo naši nezávislí poskytovatelé shromažďujeme pouze anonymizovaný, náhodně generovaný identifikační kód aplikace, abychom zjistili, jak blízko se uživatel nachází od našich prodejních míst, a abychom vám mohli zasílat reklamní zprávy a nabídky slev v obchodech, které se nacházejí ve vaší blízkosti.

 

 

b.              Údaje, které shromažďujeme automaticky:

Pokud navštěvujete naše Stránky, čtete naše e-maily nebo s námi jinak komunikujete prostřednictvím počítače nebo mobilního zařízení, můžeme společně s našimi nezávislými partnery automaticky shromažďovat informace o tom, jak ke Stránkám přistupujete a jak je používáte, a informace o zařízení, které pro přístup ke Stránkám používáte.

 

Tyto informace používáme ke zkvalitnění a personalizaci vaší uživatelské zkušenosti, ke sledování a zdokonalování našich Stránek a pro další interní účely.

 

Tyto informace zpravidla shromažďujeme prostřednictvím různých technologií pro sledování aktivity, včetně souborů cookie, Flash objektů, pixelů, technologie web beacons, integrovaných skriptů, technologií pro zjišťování polohy a podobných technologií (společně dále jen „technologie pro sledování aktivity“).

Prostřednictvím technologií pro sledování aktivity shromažďujeme vaše Osobní údaje, když navštěvujete naše Stránky; tyto technologie nám například umožňují nalézt pro vás produkty nacházející se ve vaší blízkosti, zobrazit vám nabídky v reálném čase a využívat další funkce; umožňují nám, abychom vám mohli poskytovat personalizovaná marketingová sdělení; bojovat proti podvodům; analyzovat a zlepšovat způsob, jakým naše výrobky plní své funkce; shromažďovat instalační údaje (identifikační číslo zařízení, zdroj aktivity, úroveň nabití baterie, údaje o operátorovi, model zařízení) za účelem udržování přehledu o využívaných technologiích a pro další legitimní účely.

 

Použití těchto technologií můžete přijmout nebo odmítnout (kromě případů, kdy je jejich použití nezbytné pro řádné fungování Aplikace) pomocí nastavení svého mobilního telefonu nebo možností ochrany soukromí v nastavení svého profilu, jak je vysvětleno níže v článku 5.

 

Údaje, které o vás shromažďujeme automaticky, mohou být kombinovány s dalšími osobními údaji, které shromažďujeme cíleně.

Níže jsou uvedeny údaje, které můžeme automaticky shromažďovat:

·       Informace o tom, jak využíváte Stránky (např. kolikrát a jak dlouho aplikaci používáte, jaká videa jste si pouštěli, jakých losování nebo soutěží jste se účastnili, jaké internetové stránky jste předtím navštívili, kolikrát jste klikli na určitou položku),

·       Osobní údaje týkající se vašich interakcí s našimi marketingovými sděleními (např. zda je otevřete či nikoli, zda na ně kliknete či nikoli),

·       Informace o zařízení (zařízeních), které (která) používáte pro přístup ke Stránkám, a jejich využívání (tyto informace nám např. umožňují zjistit, zda používáte počítač, tablet nebo chytrý telefon, rozlišení vaší obrazovky, váš operační systém, Wi-Fi připojení k internetu, internetový prohlížeč, vaši IP adresu a údaje ze souboru s protokoly serveru).

·       Údaje o chování: Informace získané z kombinace identifikačních údajů zařízení a systémových událostí, které mohou být použity k identifikaci behaviorálních trendů a vzorců chování a k zasílání marketingových sdělení týkajících se událostí, kterých se účastníte.

·       Údaje o účasti: Osobní údaje týkající se vaší účasti na propagačních akcích, soutěžích o ceny, průzkumech, slosováních, akcích s možností okamžité výhry, soutěžích a dalších druzích propagačních akcí (např. druh akce, datum a čas účasti, výsledek účasti na propagační akci, informace nezbytné k předání vaší výhry, jako je například velikost oblečení nebo obuvi).

·       Analytické údaje: Můžeme shromažďovat analytické údaje nebo používat analytické nástroje třetích osob, abychom mohli vyhodnocovat trendy v provozu a využívání Stránek a lépe porozumět demografickému složení a chování našich uživatelů.

 

c.               Shromažďování údajů třetích osob a personalizovaná reklama

·       Personalizovaná reklama: Využíváme personalizovanou reklamu a služby externích poskytovatelů reklamy, abychom vám nabízeli reklamu cílenou podle vaší historie prohlížení internetových stránek. Umožňujeme externím poskytovatelům reklamy, společnostem provozujícím sociální sítě a jiným nezávislým poskytovatelům služeb průběžně shromažďovat informace o tom, jak používáte naše internetové stránky a mobilní aplikace, aby mohli přehrávat nebo zobrazovat reklamy na našich Stránkách, jiných Internetových stránkách a Aplikacích nebo Stránkách, které můžete navštěvovat, případně na jiných vašich zařízeních. Údaje používané pro účely personalizované reklamy jsou většinou, nikoli však vždy, shromažďovány prostřednictvím souborů cookie nebo podobných technologií pro sledování aktivity, které rozeznají, jaké zařízení používáte, a shromažďují údaje, včetně údajů o toku kliknutí myší (clickstream), typu prohlížeče, čase a datu, kdy jste navštívili internetové stránky a dalších informace. Běžný identifikátor účtu (např. e-mailovou adresu nebo uživatelské jméno) můžeme sdílet s našimi nezávislými reklamními partnery, abychom pomohli identifikovat vaši osobu při užívání různých zařízení. Společně s našimi nezávislými partnery tyto údaje používáme k tomu, aby byly reklamy, které se vám na internetu zobrazují, relevantnější z hlediska vašich zájmů a abychom získali informace související s reklamou, například informace týkající se podávání zpráv, atribuce, analytiky a průzkumu trhu. Více informací o tom, jak můžete spravovat personalizovanou reklamu, naleznete v článku 10 níže.

·       Interaktivní prvky (widgety) sociálních sítí a reklama: Naše Stránky mohou obsahovat funkční prvky sociálních sítí, jako je tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku nebo widgety služeb Google Plus, LinkedIn, Snapchat, Instagram, Twitter či jiných sociálních sítí. Tyto společnosti provozující sociální sítě vás mohou rozpoznat a shromažďovat informace o vaší návštěvě našich Stránek a mohou nastavit soubor cookie nebo využít jiné technologie pro sledování vaší aktivity. Vaše interakce s těmito funkčními prvky se řídí zásadami ochrany soukromí daných společností. Prostřednictvím platforem sociálních sítí, jako jsou Facebook, Twitter, Google+ a další, vám zobrazujeme cílenou reklamu. Tyto společnosti používají programy pro personalizovanou reklamu, které nám umožňují cílit reklamu přímo na uživatele, kteří na dané sociální síti projevili zájem o naše Stránky, nebo skupinám jiných uživatelů, kteří mají podobné vlastnosti, například mají podobné komerční zájmy nebo se řadí do stejné demografické skupiny. Tyto reklamy se řídí zásadami ochrany soukromí společností, které tyto sociální sítě provozují.

·       Informace o uživatelské zkušenosti: Na některých našich internetových stránkách nebo Stránkách využíváme nástroje třetích osob za účelem sledování informací o uživatelské zkušenosti. Tyto nástroje automaticky shromažďují informace o užívání, včetně kliknutí a pohybů myši, prohlížení stránek a jakýchkoli textů zadaných do formulářů na internetových stránkách. Takto shromážděné informace nezahrnují hesla, platební údaje ani jiné citlivé osobní údaje. Tyto informace používáme pro analýzu stránek, optimalizaci a pro zlepšení využívání internetových stránek. Neumožňujeme, aby byly tyto údaje sdíleny se třetími osobami nebo používány třetími osobami pro jejich vlastní účely.

Upozorňujeme, že naši dodavatelé online a e-mailové reklamy mohou v souvislosti se Stránkami používat pixely, technologie web beacons, průhledné soubory GIF či jiné podobné technologie umožňující spravovat naše online a e-mailové reklamní kampaně a zvyšovat účinnost těchto kampaní. Pokud by například dodavatel umístil do vašeho počítače unikátní soubor cookie, umožňuje mu to používat pixely, technologie web beacons, průhledné soubory GIF či jiné podobné technologie pro rozpoznání daného souboru cookie během vaší návštěvy Stránek a zjistit, které z našich online reklam vás přivedly na naše Stránky, a daný dodavatel nám tyto další informace může poskytnout pro naši potřebu.  Upozorňujeme, že jsme oprávněni tyto další informace, které nám poskytnou naši dodavatelé, propojit s vašimi Osobními údaji, které jsme shromáždili v minulosti.

Jsme oprávněni umožnit externím reklamním společnostem, aby na našich Stránkách zobrazovaly reklamu. Tyto společnosti mohou informace (nikoli však vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto Stránek a jiných internetových stránek využívat k poskytování reklamy na zboží a služby, které by vás mohly zajímat.

Vaše aktivity a informace, které od vás shromažďujeme na našich internetových stránkách a v mobilních aplikacích, můžeme spojovat s informacemi, které shromažďujeme automaticky prostřednictvím technologií pro sledování aktivity. To nám umožňuje poskytnout vám personalizované zkušenosti bez ohledu na to, jak s námi komunikujete – online, prostřednictvím mobilního telefonu nebo na sociálních sítích.

 

3.              Jaké Osobní údaje o vás neshromažďujeme?

Neshromažďujeme a nezpracováváme o vás Osobní údaje týkající se:

·       rasového či etnického původu,

·       politických názorů,

·       náboženského vyznání či filozofického přesvědčení,

·       zdravotního stavu nebo lékařských záznamů,

·       bezúhonnosti,

·       členství v odborech,

·       genetických nebo biometrických údajů,

·       sexuálního života nebo orientace,

(dále jen „Citlivé osobní údaje“).

Žádáme vás, abyste nám prostřednictvím Stránek ani jinak neposílali ani nesdělovali žádné Citlivé osobní údaje. Můžeme vás však požádat, abyste nám sdělili informace týkající se vašeho zdraví nebo zdravotního stavu, pokud je to nutné k analýze a řešení reklamací v souvislosti s našimi výrobky nebo obaly. Tyto informace dále zpracujeme, pokud je během hovoru sdělíte našim pracovníkům nebo pokud dobrovolně vyjádříte svůj souhlas prostřednictvím komunikace a / nebo jinými prostředky.

4.              Využívání Stránek nezletilými a varování určené rodičům

Stránky jsou zaměřeny na osoby starší 13 let s tím, že u osob do 15 let věku je k jejich užívání nutný souhlas osoby, která nad nimi vykonává rodičovskou odpovědnost.

U některých Internetových stránek nebo Aplikací mohou existovat omezení z hlediska věku podle toho, co je pro daný věk považováno za vhodný obsah a co je přípustné podle právních předpisů.  Pokud platí určitá věková omezení, bude tato skutečnost na příslušné Stránce jednoznačně uvedena a my jsme oprávněni umožnit její užívání teprve po zodpovězení dotazů týkajících se vašeho věku.

To znamená, že osoby mladší 15 let se bez souhlasu osob, které nad nimi vykonávají rodičovskou odpovědnost, nemohou podílet na činnostech uvedených v článku 6, lze-li tyto činnosti uskutečňovat pouze na základě souhlasu, např. tedy na přijímání marketingových sdělení a zobrazování personalizovaných vyskakovacích oznámení na základě polohy, a že nebudeme zpracovávat jejich Osobní údaje.

5.              Vaše možnosti volby a správa vašich údajů

Nastavení profilu a sdílení údajů: Své profilové údaje, jako je vaše uživatelské jméno, adresa nebo fakturační údaje, můžete aktualizovat a některé vaše preference pro sdílení údajů na své stránce Můj účet můžete změnit.

Jak kontrolovat vaše e-mailové preference: Kliknutím na odkaz „odhlásit odběr“ uvedený v našich propagačních e-mailových sděleních můžete ukončit odběr těchto sdělení. Usilovně se snažíme o neprodlené zpracování veškerých žádostí o odhlášení odběru. Nejste oprávněni odhlásit se z odběru sdělení, která se týkají poskytovaných služeb (např. ověření účtu, transakční komunikace, změny/aktualizace funkcí služby, technická a bezpečnostní oznámení).

Změna nebo výmaz vašich údajů: Máte-li jakékoli dotazy ohledně vyhodnocování, změny nebo výmazu vašich údajů nebo chcete-li odstranit vaše jméno nebo komentáře z našich internetových stránek nebo z veřejně zobrazeného obsahu, můžete nás přímo kontaktovat, jak je podrobněji uvedeno v článku 10 tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů. Za určitých okolností však nemusíme být schopni vaše údaje změnit nebo mazat.

Sledování polohy: Sledování polohy můžete spravovat přizpůsobením nastavení lokalizačních služeb na vašem mobilním zařízení. Při přístupu ke službě prostřednictvím počítače nebo jiného zařízení však můžeme i nadále odhadovat vaši polohu na základě vaší IP adresy.

Fotografie, videozáznamy a hlasové nahrávky: Jste oprávněni spravovat určité funkce Stránek, které souvisejí se zpracováním fotografií, videa, živého vysílání a hlasového záznamu, včetně možnosti úplného vypnutí těchto funkcí, tím, že odepřete Stránkám přístup k fotoaparátu a/nebo mikrofonu vašeho zařízení.

Osobní nastavení souborů cookie, souborů pro sledování aktivity a personalizované reklamy: 

·       Soubory cookie a Flash cookie. Většina prohlížečů vám umožňuje upravit nastavení vašeho prohlížeče tak, abyste: i) byli informováni, když obdržíte soubor cookie, a měli tak možnost zvolit si, zda jej přijmete; ii) deaktivovali stávající soubory cookie nebo iii) nastavili svůj prohlížeč tak, aby soubory cookie automaticky odmítal.

Blokování nebo vymazání souborů cookie může nepříznivě ovlivnit vaši uživatelskou zkušenost při využívání Stránek, protože některé funkce na našich Stránkách v takovém případě nemusí fungovat správně.

Svůj e-mail můžete nastavit tak, aby nedocházelo k automatickému stahování obrázků potenciálně obsahujících technologie, které by nám umožnily dozvědět se, zda jste naše e-maily otevřeli a prohlíželi.

Vymazáním souborů cookie nedojde ke smazání lokálních objektů pro ukládání dat (LSO), jako jsou objekty Flash a HTML5. Pro správu nastavení a preferencí ohledně souborů Flash je třeba využít správce nastavení na internetových stránkách společnosti Adobe. Pokud se rozhodnete odstranit objekty Flash přijaté z našich Stránek, pak vám může být odepřen přístup ke Stránkám nebo některým jejich částem, případně nebudete moci využívat nabízené informace a Stránky.

·       Personalizovaná reklama. Pro informace o personalizované reklamě a o tom, jak se můžete z odběru takové reklamy odhlásit, navštivte internetové zdroje iniciativy NAI – Network Advertising Initiative (Iniciativa pro reklamu na síti) na adrese http://www.networkadvertising.org/choices, zdroje DAA na adrese www.aboutads.info/choices a/nebo stránku Your Online Choices (Vaše možnosti online) na adrese http://www.youronlinechoices.com.

·       Propojení mezi zařízeními. Vezměte prosím na vědomí, že odhlášení se z odběru personalizované reklamy prostřednictvím internetových zdrojů NAI a DAA nebo Your Online Choices vede pouze k odhlášení uživatele z odběru personalizovaných reklam v daném prohlížeči nebo na daném zařízení, uživateli však může být i nadále zobrazována personalizovaná reklama na jiném zařízení. Odhlášení musíte provést v každém prohlížeči nebo na každém zařízení, které používáte.

·       Mobilní reklama. Omezit personalizovanou reklamu můžete rovněž prostřednictvím nastavení na vašem mobilním zařízení, a to volbou možnosti „omezit sledování reklam“ (iOS) nebo „odhlásit se z personalizace reklam“ (Android). Můžete se také odhlásit od některých – ale ne všech – personalizovaných reklam dodávaných mobilními reklamními sítěmi, a to tak, že navštívíte stránku http://youradchoices.com/appchoices a stáhnete si mobilní aplikaci AppChoices.   

Odhlášení z odběru reklamních sdělení někdy nemusí fungovat, pokud není váš prohlížeč nastaven tak, aby přijímal soubory cookie. Pokud vymažete soubory cookie, změníte nastavení prohlížeče, změníte prohlížeč nebo počítač nebo použijete jiný operační systém, budete muset odhlášení z odběru provést znovu.

Odhlášení z odběru reklamních sdělení někdy nemusí fungovat, pokud není váš prohlížeč nastaven tak, aby přijímal soubory cookie. Pokud vymažete soubory cookie, změníte nastavení prohlížeče, změníte prohlížeč nebo počítač nebo použijete jiný operační systém, budete muset odhlášení z odběru provést znovu.

6.              Jak vaše Osobní údaje používáme?

a.               Odpovídáme na vaše dotazy a žádosti:

·       Abychom reagovali na vaše dotazy, stížnosti a návrhy týkající se Stránek, které nám zašlete prostřednictvím zákaznických Stránek nebo jiných komunikačních kanálů. V případě reklamací souvisejících s produktem zašleme vaše požadavky nebo dotazy příslušnému výrobci, Coca-Cola Hellenic.

Právní základ pro zpracování: náš oprávněný zájem vhodně a včas řešit dotazy, stížnosti a návrhy zákazníků týkající se Stránek.

b.              Informujeme vás o změnách podmínek užívání Stránek a tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů:

·       Abychom vám mohli zasílat informace o změnách podmínek užívání Stránek a tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.

Právní základ pro zpracování: náš oprávněný zájem vás v dostatečném předstihu informovat o těchto změnách.

c.               Marketingová komunikace:

·       Abychom vám my nebo naši obchodní partneři (dále jednotlivě jako „Obchodní partner“ a společně jako „Obchodní partneři“) zasílali obchodní sdělení e-mailem a prostřednictvím vyskakovacích oznámení. Sdělení v rámci přímého marketingu vás mimo jiné informují o propagačních akcích nebo jiných podobných činnostech a o výrobcích a Stránkách společnosti Coca-Cola a přidružených značek (nebo našich Obchodních partnerů) a vyzývají vás k vyplňování dotazníků a průzkumů.

Obchodní sdělení zaslaná našimi Obchodními partnery mohou být buď:

o   V plném rozsahu zajišťována a spravována našimi Obchodními partnery. V takovém případě vystupuje ve věci zpracování vašich Osobních údajů jako správce údajů příslušný Obchodní partner zodpovědný za dané obchodní sdělení. Toto zpracování bude probíhat v souladu s oznámením o ochraně osobních údajů tohoto Obchodního partnera, které je odlišné od tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.

o   Zajišťována a spravována společně námi a našimi Obchodními partnery. V takovém případě budeme s příslušným Obchodním partnerem ve věci zpracování vašich Osobních údajů vystupovat jako společní správci údajů. S příslušným Obchodním partnerem uzavřeme vhodnou smlouvu o společném zpracování údajů, jejíž podstatné části vám budou zpřístupněny. 

Právní základ pro zpracování: váš souhlas.

Zasílání obchodních sdělení můžete přijmout nebo odmítnout pomocí dashboardu pro ochranu soukromí na Stránkách (pokud chcete dostávat obchodní sdělení, musíte aktivovat nebo deaktivovat příslušné tlačítko v nastavení vašeho profilu).

Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete odvolat kliknutím na odkaz „Odhlásit“ v dolní části každého e-mailu obsahujícího obchodní sdělení nebo deaktivováním příslušného tlačítka v dashboardu pro ochranu soukromí Aplikace. Můžete nás také kontaktovat e-mailem, telefonicky nebo písemně s využitím kontaktních údajů uvedených v článku 10 tohoto Oznámení o ochraně soukromí, pokud chcete svůj souhlas odvolat.

d.              Personalizace obchodních sdělení:

·       Naše obchodní sdělení určená pro vás jsme oprávněni personalizovat (včetně personalizace reklam a doporučování obsahu zobrazovaného v našem digitálním prostředí a na internetových stránkách třetích osob (na počítači a mobilním zařízení) a v mobilních aplikacích) na základě i) informací z vašeho profilu, ii) způsobu, jakým využíváte naše Stránky (např. přihlášení, zadání kódu propagační akce, výhra, účast na kvízu, nahrání obsahu), a/nebo iii) toho, jak reagujete na naše obchodní sdělení (např. zda je otevřete či nikoli, zda na ně kliknete či nikoli, zda je sledujete či nikoli, zda se jich účastníte či nikoli).

Právní základ pro zpracování: váš souhlas.

Personalizaci marketingových sdělení můžete přijmout nebo odmítnout pomocí dashboardu pro ochranu osobních údajů dostupného na Stránkách (stačí aktivovat příslušné tlačítko, pokud chcete dostávat obchodní sdělení, nebo tlačítko deaktivovat, pokud je dostávat nechcete).

Svůj souhlas s personalizací obchodních sdělení můžete odvolat v dashboardu pro ochranu soukromí deaktivací příslušného tlačítka. Můžete nás také kontaktovat e-mailem, telefonicky nebo písemně s využitím kontaktních údajů uvedených v článku 10 tohoto Oznámení o ochraně soukromí, pokud chcete svůj souhlas odvolat.

e.               Propagační akce, zvláštní nabídky, věrnostní programy, losování o ceny a další nabídky/akce:

·       Abychom vám umožnili účastnit se propagačních akcí, zvláštních nabídek, věrnostních programů, losování o ceny a dalších nabídek/akcí (např. zasíláním e-mailů s upozorněním, předáním vašich Osobních údajů partnerům zajišťujícím pro nás tyto akce). Osobní údaje, které je nutné poskytnout pro registraci k nabídce nebo propagační akci, obvykle zahrnují vaši e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo.

Právní základ pro zpracování: Zpracování vašich Osobních údajů k tomuto účelu je založeno na splnění příslušných podmínek propagačních akcí.

f.               Analýza dat pro odvození trendů a zlepšování produktů a Stránek společnosti Coca-Cola:

·       Vaše Osobní údaje shromažďujeme, abychom vyhodnotili, jak využíváte Stránky (např. jak používáte naše Stránky, kdy je používáte a z jakého zařízení) a abychom z této analýzy odvodili trendy a vzorce spotřebního chování. To nám pomáhá dokonaleji poznat uživatele Stránek, rozčlenit je do koherentních skupin, a lépe tak přizpůsobit náš obsah jejich rozpoznaným preferencím.

Právní základ pro zpracování: váš souhlas

Toto shromažďování a používání Osobních údajů za účelem provádění analýzy dat a odvozování trendů a zlepšování naší Aplikace a obecně výrobků a Stránek společnosti Coca-Cola můžete povolit nebo zakázat změnou svých preferencí v nastavení svého profilu. Pokud souhlasíte s tím, abychom zpracovávali vaše Osobní údaje a mohli tak provádět analýzu dat, z níž budeme odvozovat trendy a zlepšovat naši Aplikaci a obecněji výrobky a Stránky společnosti Coca-Cola, stačí aktivovat příslušné tlačítko, nebo tlačítko deaktivovat, pokud s uvedeným zpracováním nesouhlasíte.

Svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů pro výše uvedený účel můžete odvolat tak, že přejdete na tuto stránku a deaktivujete příslušné tlačítko. Můžete nás také kontaktovat e-mailem, telefonicky nebo písemně s využitím kontaktních údajů uvedených v článku 10 tohoto Oznámení o ochraně soukromí, pokud chcete svůj souhlas odvolat. Jakmile svůj souhlas odvoláte, ukončíme zpracování pro daný účel.

g.              Analýza dat pro účely podávání zpráv a provádění analýz

·       Vaše Osobní údaje shromažďujeme na našich internetových stránkách a/nebo mobilních aplikacích, abychom mohli vytvářet souhrnné a anonymizované souhrnné zprávy a měřit dopad našich fyzických produktů, digitálních platforem a marketingových kampaní. Z této analýzy odvozujeme trendy na trhu pro naše digitální aktivity a používáme je ke zlepšování a přizpůsobení našich výrobků a služeb.

Za tímto účelem jsme oprávněni shromažďovat informace týkající se vašeho používání našich internetových stránek a/nebo mobilních aplikací a informace o zařízení (zařízeních), které používáte pro přístup k našim službám a interakcím se našimi službami, a to i v těchto situacích:

-     Při registraci, ověření vaší e-mailové adresy, ověření telefonního čísla, odhlášení nebo přihlášení na některé z našich internetových stránek a/nebo mobilních aplikací.

-     Když přijmete podmínky užívání internetové stránky a/nebo mobilní aplikace, např. její Obchodní podmínky a Zásady ochrany soukromí.

-     Při interakci s obsahem webové stránky a/nebo mobilní aplikace, například při kliknutí na odkaz, označení obsahu jako „To se mi líbí“ nebo při sdílení obsahu.

-     Když jste se zapojili do hry, soutěže nebo propagační akce, zadali PIN kód, naskenovali PIN kód, čárový kód nebo QR kód z produktu, sbírali věrnostní body, uplatnili věrnostní body nebo si vybrali výhru.

Právní základ pro zpracování: náš oprávněný zájem zlepšovat naše výrobky a služby

h.              Personalizované vyskakovací oznámení založené na vaší poloze

·       Budeme využívat technologie web beacons, pomocí kterých zjistíme vaši polohu vzhledem k našim prodejním místům, abychom vám mohli v reálném čase zaslat oznámení o našich propagačních akcích a slevách nabízených v obchodech nacházejících se ve vaší blízkosti. Vaše údaje o zeměpisné poloze a údaje z „GPS“ nebudeme shromažďovat ani žádným jiným způsobem zpracovávat.

 

Právní základ pro zpracování: váš souhlas

Toto shromažďování a používání Osobních údajů za účelem zasílání personalizovaných vyskakovacích oznámení na základě místa, kde se nacházíte, můžete přijmout nebo odmítnout nastavením preferencí týkajících se ochrany soukromí v nastavení profilu. Stačí pouze aktivovat příslušné tlačítko, pokud chcete, aby byly vaše Osobní údaje zpracovávány za účelem zobrazování personalizovaných vyskakovacích oznámení na základě vaší polohy, nebo jej deaktivovat, pokud to nechcete. Příslušné tlačítko je standardně deaktivováno.

Svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů pro výše uvedený účel můžete odvolat tak, že přejdete na tuto stránku a deaktivujete příslušné tlačítko. Můžete nás také kontaktovat e-mailem, telefonicky nebo písemně s využitím kontaktních údajů uvedených v článku 10 tohoto Oznámení o ochraně soukromí, pokud chcete svůj souhlas odvolat. Jakmile svůj souhlas odvoláte, ukončíme zpracování pro daný účel.

i.               Technický provoz Stránek

·       Vaše Osobní údaje shromažďujeme a používáme k tomu, abychom mohli technicky spravovat Stránky a zajistili jejich řádný provoz. Shromažďujeme zejména informace o stavu zařízení, pokud dojde k nečekanému ukončení Aplikace (např. unikátní identifikátory zařízení, fyzické umístění zařízení v době nečekaného ukončení), abychom zjistili příčinu nečekaného ukončení a učinili vše potřebné k tomu, aby se tato situace neopakovala.

Právní základ pro zpracování: náš oprávněný zájem na zajištění řádného provozu Stránek z technického a technologického hlediska.

j.               Plnění našich právních povinností:

·       Abychom splnili své právní povinnosti a vyhověli požadavkům  souvisejícím s řízeními před orgány veřejné moci nebo stanoveným v rozhodnutích těchto orgánů, včetně rozhodnutí orgánů státu, v němž trvale nepobýváte, pokud se opodstatněně domníváme, že po nás zpracování těchto údajů požadují právní předpisy a zpřístupnění vašich Osobních údajů je nezbytně nutné k tomu, abychom splnili příslušné právní povinnosti a vyhověli požadavkům souvisejícím s řízeními před orgány veřejné moci nebo stanoveným v rozhodnutích těchto orgánů.

Právní základ zpracování: plnění našich právních povinností.

k.              Ochrana našich oprávněných zájmů:

·       Abychom mohli v souladu s právními předpisy uplatňovat své obchodní podmínky, chránit svoji činnost nebo činnost kterékoli z našich přidružených osob, chránit práva, soukromí, bezpečnost nebo majetek nás a/nebo našich přidružených osob a abychom mohli na ochranu našich zájmů a za účelem omezení rozsahu újmy, která by nám mohla vzniknout, uplatňovat dostupné právní prostředky.

Právní základ pro zpracování: náš oprávněný zájem chránit naši organizaci.

l.               Odhalování podvodů

·       Zpracováváme vaše profilové informace, informace týkající se způsobu, jímž využíváte Stránky, a informace o zařízení nebo zařízeních, která používáte pro přístup ke Stránkám a interakcím s nimi, abychom zjistili jakékoli případné podvodné instalace Stránek.

Právní základ pro zpracování: náš oprávněný zájem chránit naši organizaci před podvodným jednáním

7.              Komu jsou vaše Osobní údaje sdělovány?

Vaše Osobní údaje jsou poskytnuty příjemcům uvedeným v Příloze 1.

 

8.              Kdy předáváme Osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor?

Pro účely popsané v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů předáváme vaše Osobní údaje i do zemí, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany, jako jsou například Spojené státy a Srbsko.

Na předávání údajů naší společností do zemí, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany, se vztahují některé z následujících vhodných záruk v souladu s GDPR, jejichž účelem je zaručit odpovídající ochranu vašich Osobních údajů:

- Standardní doložky o ochraně osobních údajů přijaté Evropskou komisí podle čl. 46 odst. 2 GDPR (rozhodnutí Evropské komise o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích zobrazíte kliknutím sem), a

- Štít EU-USA na ochranu soukromí při předávání subjektům se sídlem ve Spojených státech (rozhodnutí Evropské komise týkající se štítu EU-USA zobrazíte kliknutím sem). 

Chcete-li získat informace o jakémkoli předávání vašich Osobních údajů do třetích zemí (včetně mechanismů předávání), kontaktujte prosím naši Kancelář odpovědnou za ochranu osobních údajů na adrese privacy@coca-cola.com

9.              Odkazy na jiné internetové stránky, aplikace, platformy atd.

Při využívání Stránek se můžete setkat s odkazy na jiné internetové stránky, aplikace a platformy, které neposkytujeme my, nýbrž jiné společnosti. Za tyto internetové stránky, aplikace a platformy neneseme odpovědnost a toto Oznámení o ochraně osobních údajů se na ně nevztahuje. Doporučujeme si přečíst zásady a pravidla, jež tyto společnosti umístily na svých internetových stránkách, v aplikacích a platformách, a seznámit se s tím, jak chrání vaše soukromí.

10.           Jaká jsou vaše práva, pokud jde o zpracování vašich Osobních údajů, jak je můžete uplatňovat a jak nás můžete kontaktovat?

a.               Vaše práva týkající se zpracování vašich Osobních údajů

Pokud jde o zpracování vašich Osobních údajů popsané v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů, máte za určitých okolností právo:

·       obdržet kopii jakýchkoli Osobních údajů, které o vás uchováváme, a obdržet informace o tom, jak vaše Osobní údaje zpracováváme,

·       požadovat, abychom aktualizovali nebo opravili nepřesné Osobní údaje nebo doplnili jakékoli neúplné Osobní údaje,

·       požadovat, abychom přestali zpracovávat vaše Osobní údaje i) pro účely personalizace vyskakovacích marketingových oznámení, ii) pro účely analýzy dat umožňující odvodit trendy a vzorce v chování spotřebitelů a zlepšovat naše Stránky a výrobky, iii) pro účely personalizace vyskakovacích oznámení založených na vaší poloze, iv) pro účely zasílání obchodních sdělení.

 

Za určitých okolností máte také právo:

·       vznést námitku proti zpracování vašich Osobních údajů,

·       požadovat výmaz vašich Osobních údajů,

·       požadovat, abychom omezili zpracování vašich Osobních údajů, a

·       požadovat, abychom vám předali vaše Osobní údaje nebo abychom je předali nebo zajistili jejich předání jinému správci.

 

b.              Jak nás kontaktovat, pokud si přejete uplatnit svá práva

Pokud budete chtít uplatnit kterékoli z výše uvedených práv, můžete nás kontaktovat pomocí jedné z níže uvedených možností.

 

·       Můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, pokud je takový formulář na našich Stránkách zpřístupněn.

·       Můžete nám zaslat e-mail na následující adresu: socialmediacz@coca-cola.com

·       Můžete napsat na následující poštovní adresu: Českobrodská 1329 198 21 Praha 9 - Kyje

Uveďte prosím jednoznačně, jaké informace vám máme poskytnout nebo jaké údaje bychom měli zkontrolovat, upravit, přestat zpracovávat nebo vymazat.

Prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů nás můžete kontaktovat také v případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování vašich Osobních údajů.

 

c.               Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) můžete kontaktovat na této adrese: DPO-Europe@coca-cola.com.

 

d.              Právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu (zejména v členském státě, kde máte své obvyklé bydliště, v místě výkonu práce nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení), domníváte-li se, že jsou kterékoli vaše Osobní údaje zpracovávány způsobem, který představuje porušení obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

 

11.           Jak dlouho vaše Osobní údaje uchováváme?

a.               Snažíme se, aby vaše osobní údaje byly přesné a aktuální. Jakmile vaše Osobní údaje, které uchováváme, nebudeme dále potřebovat, vymažeme je.

b.              Vaše Osobní údaje, které používáme pro účely popsané v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů, uchováváme maximálně po dobu 2 let, s výjimkou případů:

·       kdy se uplatní právní povinnost uchovávat vaše Osobní údaje po delší nebo kratší dobu,

·       kdy se jedná o vaše Osobní údaje, které používáme k tomu, abychom vám umožnili účastnit se propagačních akcí, věrnostních programů a obdobných programů, nebo za účelem organizování propagačních akcí a podobných programů až do jejich ukončení, které uchováváme maximálně po dobu 10 let,

·       kdy se jedná o vaše Osobní údaje, které používáme pro účely vyřizování vašich žádostí, které uchováváme maximálně po dobu 10 let,

·       kdy se jedná o vaše Osobní údaje, které používáme v souvislosti s žádostí o přístup k Osobním údajům, které uchováváme po dobu maximálně 5 let ode dne, kdy jsme vám přístup poskytli.

c.               [Soubory cookie] a technologie podobné souborům cookie, které používáme na základě vašeho souhlasu, jsou uchovávány maximálně po dobu 13 měsíců ve vašem koncovém zařízení (s výjimkou [souborů cookie platných po dobu relace] a podobných technologií, které jsou uchovávány během relace prohlížení stránek).

d.              Účty související s naší centrální Databází pro komunikaci se spotřebiteli, které nejsou používány po dobu 1 měsíce od jejich vytvoření (tj. není udělen žádný souhlas se zpracováním vašich údajů, je-li takové zpracování založeno na souhlasu – např. zasílání obchodních sdělení – a/nebo účast na propagačních akcích), budou do 2 měsíců od jejich vytvoření vymazány.

12.           Jak chráníme vaše údaje

Bezpečnost vašich údajů je pro nás velmi důležitá a zavedli jsme záruky pro zachování integrity a bezpečnosti informací, které shromažďujeme a které sdílíme s poskytovateli našich Stránek.

Osobní údaje jsou šifrovány jako neaktivní data na úrovni úložiště pomocí asymetrického a symetrického šifrování a při přenosu jsou šifrovány pomocí bezpečnostní technologie Secure Sockets Layer, zkráceně SSL. Technologie SSL zašifruje údaje před jejich přenosem přes internet mezi zařízením uživatele a centrálními systémy Společnosti, což je učiní nesrozumitelnými pro neoprávněné osoby a zaručí tak důvěrnost přenášených údajů. Použití SSL rovněž vyžaduje kompatibilní prohlížeč umožňující „výměnu“ bezpečnostního klíče s minimální délkou 128 bitů, který je nezbytný pro vytvoření výše uvedeného bezpečného spojení s centrálními systémy spoluvlastníků.

Žádný bezpečnostní systém však není neproniknutelný a bezpečnost našich systémů proto nemůžeme zaručit na 100 %. Dojde-li v důsledku porušení zabezpečení k ohrožení jakýchkoli informací, které spravujeme, podnikneme přiměřené kroky k prošetření situace a případně informujeme fyzické osoby, jejichž informace mohly být ohroženy, a učiníme další kroky v souladu s platnými právními předpisy.

13.           Rozhodné právo

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se řídí a vykládá v souladu s právem Belgie a kogentními ustanoveními platných právních předpisů účinných v Evropské unii.

14.           Aktualizace tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů

Datum poslední aktualizace tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů naleznete pod „POSLEDNÍ AKTUALIZACE“ v horní části této stránky.

Všechny podstatné změny tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů vám budou sděleny v dostatečném předstihu před účinností těchto změn.

Pokud máte námitky proti jakýmkoli změnám, můžete svůj účet zrušit. Další používání našich Stránek po zveřejnění změn tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů znamená, že jste si tyto změny přečetli a porozuměli jim.

Kopii tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů (a jakékoli jeho aktualizované verze) si můžete vytisknout, stáhnout nebo jinak ponechat pro svou vlastní potřebu.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.           PŘÍLOHA 1 – ZPRACOVATELÉ ÚDAJŮ

 

APLIKACE

INTERNETOVÉ STRÁNKY

Coca-Cola Česká Republika, který nám pomáhá spravovat naši Aplikaci.

Coca-Cola Česká Republika, který nám pomáhá při správě našich Stránek a v souvislosti s našimi sděleními určenými vaší osobě.

Společnost Endava, která nám pomáhá s vývojem Aplikací. Endava plc sídlí na adrese 125 Old Broad Street, Londýn, EC2N 1AR, Spojené království.

Společnost MRM McCann zajišťuje technickou podporu našeho systému řízení vztahů se spotřebiteli (CRM), zasílání e-mailových sdělení a analýzy e-mailových kampaní.

MRM McCann nám poskytuje dvě linie podpory. Naši první linii služeb podpory poskytuje společnost MRM McCann, se sídlem na adrese Calle Enrique Jardiel Poncela, 6, Madrid, Španělsko. Naši druhou linii služeb podpory poskytuje společnost MRM McCann se sídlem na adrese 360 W Maple Rd, Birmingham, MI 48009,

 

Společnost Adobe zajišťuje hosting našeho i) systému správy obsahu (CMS), ii) systému řízení vztahů se spotřebiteli (CRM), naší iii) personalizace reklam zobrazených v našem digitálním prostředí a na internetových stránkách třetích osob (stolní i mobilní zařízení) a v mobilních aplikacích a iv) obchodní komunikace prostřednictvím e-mailu nebo vyskakovacích oznámení. Servery naší kampaně v rámci služby Adobe Campaign jsou hostovány v infrastruktuře společnosti Amazon Web Services ve státě Oregon.

 

 

 

Akamai Identity Cloud (Janrain) hostuje náš systém pro řízení totožnosti spotřebitelů a řízení přístupu (Consumer Identity & Access Management, CIAM), do kterého ukládáme uživatelské profily na našich internetových stránkách a v aplikacích. Společnost Akamai Technologies, Inc. sídlí na adrese 150 Broadway, Cambridge, Massachusetts 02142 USA

 

 

Společnost Reply AG provozuje řešení pro podávání zpráv a provádí analýzu dat. Replay AG sídlí v Berlíně v Německu.

Společnost Epam, která provozuje a spravuje Databázi pro komunikaci se spotřebiteli.

EPAM Systems, Inc. sídlí v Londýně, ve Velké Británii. Samotný tým se nachází v Maďarsku.

 

Microsoft Azure, kterou využíváme pro sekundární skladování (skladování surových dat), čištění dat, konsolidaci a analýzu dat a podávání zpráv. Společnost Microsoft sídlí na adrese 2624 NE University Village St, Seattle, stát Washington, USA.

 

Akamai Identity Cloud (Janrain), hostuje náš systém pro řízení totožnosti spotřebitelů a řízení přístupu (Consumer Identity & Access Management, CIAM), do kterého ukládáme uživatelské profily na našich internetových stránkách a v aplikacích. Společnost Akamai Technologies, Inc. sídlí na adrese 150 Broadway, Cambridge, Massachusetts 02142 USA

 

Společnost Amazon Web Services Ireland Ltd (AWS), která hostuje Stránky/ (nebo) naše IT systémy a poskytuje systémovou podporu.  Sídlí na adrese Burlington Plaza, Burlington Rd, Dublin 4, Irsko.

 

Společnost Amazon Web Services Ireland Ltd (AWS), která poskytuje technologii cloud computing. Sídlí na adrese Burlington Plaza, Burlington Rd, Dublin 4, Irsko.

Společnost Google poskytuje i) cloudové úložiště, databáze v rámci nástroje BigQuery a personalizaci reklam zobrazených v našem digitálním obsahu a na internetových stránkách třetích osob (stolní a mobilní zařízení) a v mobilních aplikacích a dále nástroje pro sledování interakcí a ii) hosting Apigee, našeho rozhraní pro programování aplikací (API). Google Ireland Limited se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Dodavatelé CIC:

• Comdata Holding France, která podporuje činnost Centra pro interakci se zákazníky. Společnost sídlí na adrese Avenue du General de Gaulle

92635, Gennevilliers Cedex, Francie.

• CCC Holding GmbH, která podporuje činnosti Centra pro interakci se zákazníky. Společnost sídlí na adrese Spengergasse 37, 1050 Vídeň, Rakousko.

• Findasense ESPAña SL, která podporuje činnost Centra pro interakci se zákazníky. Společnost sídlí na adrese Plaza de Callao, 28013, Madrid, Španělsko.

 

Naši nezávislí poskytovatelé služeb, kteří poskytují služby typu podpora v oblasti komunikace, audit a poradenství.

Společnost Crashlytics, která shromažďuje informace o nečekaném ukončení Aplikace (např. identifikátor vašeho zařízení, informace o hardwaru a operačním systému zařízení, verzích Aplikace, fyzickém umístění zařízení v okamžiku nečekaného ukončení) a sestavuje zprávy o nečekaných ukončeních. Crashlytics je součástí společnosti Google Ireland Limited se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Naši Obchodní partneři, se kterými případně uzavřeme zvláštní vztah, pro potřeby jejich vlastní marketingové komunikace. Vzhledem k tomu, že tyto třetí osoby budou vaše Osobní údaje používat v souladu s vlastními postupy v oblasti ochrany osobních údajů, byste si měli na jejich internetových stránkách najít informace o tom, jaké postupy v oblasti ochrany osobních údajů uplatňují.

Společnost MRM McCann zajišťuje technickou podporu našeho systému řízení vztahů se spotřebiteli (CRM), zasílání e-mailových sdělení a analýzy e-mailových kampaní. MRM//McCann sídlí v New Yorku, ve státě New York, USA. Týmy, které poskytují služby v rámci portfolia Spotřebitelských údajů a přesného marketingu, sídlí v Detroitu, Michiganu, USA a v Madridu, Španělsku.

Třetí osoba v případě jakékoli reorganizace, fúze, prodeje, založení společného podniku, postoupení nebo převodu nebo jiného nakládání s naším podnikáním, majetkem nebo akciemi (také v souvislosti s jakýmkoli konkurzním nebo obdobným řízením).

Společnost Appsflyer, která zpracovává vaše Osobní údaje i) pro analýzu marketingu určeného pro mobilní zařízení a atribuci (určení, ze kterých kanálů, kampaní a od jakých partnerů přišly jednotlivé instalace Aplikace) a ii) [pro odhalování podvodných instalací Aplikace]. Společnost Appsflyer Ltd. sídlí v San Franciscu, Kalifornii, USA.

 

Budeme-li to za považovat nezbytné nebo vhodné, údaje poskytneme příslušným orgánům veřejné moci, přidruženým osobám a třetím osobám: a) abychom splnili své právní povinnosti, b) abychom reagovali na žádosti orgánů veřejné moci včetně orgánů v jiném státě, než ve kterém trvale pobýváte, c) abychom uplatňovali své obchodní podmínky, d) abychom chránili svoji činnost nebo činnost kterékoli z našich přidružených osob, e) abychom chránili práva, soukromí, bezpečnost nebo majetek nás a/nebo našich přidružených osob, vás a jiných osob, a f) abychom mohli na ochranu našich zájmů a za účelem omezení rozsahu újmy, která by nám mohla vzniknout, uplatňovat dostupné právní prostředky.

Příslušné orgány: vaše Osobní údaje jsme oprávněni sdělit příslušným orgánům v rozsahu, který výslovně stanoví právní předpisy.

Společnost Salesforce, která hostuje platformu, v níž jsou uchovávány odpovědi na „kontaktní“ dotazy. Sídlí na adrese Castellana 79, 28046 Madrid, Španělsko.

Společnost Adobe zajišťuje hosting našeho i) systému správy obsahu (CMS), ii) systému řízení vztahů se spotřebiteli (CRM), naší iii) personalizace reklam zobrazených v našem digitálním prostředí a na internetových stránkách třetích osob (stolní i mobilní zařízení) a v mobilních aplikacích a iv) obchodní komunikace prostřednictvím e-mailu nebo vyskakovacích oznámení. Adobe Inc. sídlí na adrese 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA

Integral Ad Science (IAS) kvůli bezpečnosti značky a zajištění toho, aby se naše reklamy zobrazovaly pouze tam, kde to považujeme za vhodné. IAS se nachází v 95 Morton Street New York, NY 10014.

Naši nezávislý provozovatelé Stránek, kteří poskytují Stránky typu podpora v oblasti komunikace, audit a poradenství.

 

Naši Obchodní partneři, se kterými případně uzavřeme zvláštní vztah, pro potřeby jejich vlastní marketingové komunikace.  Vzhledem k tomu, že tyto třetí osoby budou vaše Osobní údaje používat v souladu s vlastními postupy v oblasti ochrany osobních údajů, byste si měli na jejich internetových stránkách najít informace o tom, jaké postupy v oblasti ochrany osobních údajů uplatňují.

 

Třetí osoba v případě jakékoli reorganizace, fúze, prodeje, založení společného podniku, postoupení nebo převodu nebo jiného nakládání s naším podnikáním, majetkem nebo akciemi (také v souvislosti s jakýmkoli konkurzním nebo obdobným řízením).

 

Budeme-li to za považovat nezbytné nebo vhodné, údaje poskytneme příslušným orgánům veřejné moci, přidruženým osobám a třetím osobám: a) abychom splnili své právní povinnosti, b) abychom reagovali na žádosti orgánů veřejné moci včetně orgánů v jiném státě, než ve kterém trvale pobýváte, c) abychom uplatňovali své obchodní podmínky, d) abychom chránili svoji činnost nebo činnost kterékoli z našich přidružených osob, e) abychom chránili práva, soukromí, bezpečnost nebo majetek nás a/nebo našich přidružených osob, vás a jiných osob, a f) abychom mohli na ochranu našich zájmů a za účelem omezení rozsahu újmy, která by nám mohla vzniknout uplatňovat dostupné právní prostředky. .

 

Microsoft Azure, kterou využíváme pro sekundární skladování (skladování surových dat), čištění dat, konsolidaci a analýzu dat a podávání zpráv. Společnost Microsoft sídlí na adrese 2624 NE University Village St, Seattle, stát Washington, USA. 

 

 

Společnost Epam, která provozuje a spravuje Databázi pro komunikaci se spotřebiteli. Společnost EPAM Systems, Inc. sídlí v Londýně ve Velké Británii.

 

Platforma Firebase, která vaše Osobní údaje zpracovává pro účely analýzy užívání Aplikace a zapojení uživatelů (jak lidé naši Aplikaci využívají, kdy, z jakého zařízení), [odvozuje z této analýzy trendy a vzorce umožňující přizpůsobení vyskakovacích oznámení a dodává tato oznámení uživatelům Aplikace]. Platforma Firebase je součástí společnosti Google Ireland Limited, se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

 

 

 

16.           PŘÍLOHA Č. 2 – TECHNOLOGIE TŘETÍCH STRAN PRO SLEDOVÁNÍ AKTIVITY

 

Třetí strana

Partnerský produkt

Typ technologie pro sledování aktivity

Popis

Google

Google Analytics

Soubory cookie, značky, pixely a uživatelské ID

 

Google Analytics, která sleduje vaši interakci s Internetovými stránkami (např. abychom věděli, jak používáte naše Internetové stránky, kdy je používáte, pomocí jakého zařízení), odvozuje z této analýzy obecné trendy a vzorce spotřeby, abychom mohli naše výrobky a služby zdokonalit. Google Ireland Limited sídlí na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

 

AppsFlyer

AppsFlyer

Nahrávání událostí, relací a kliknutí v aplikaci

 

Společnost Appsflyer, která zpracovává vaše Osobní údaje i) pro analýzu marketingu určeného pro mobilní zařízení a atribuci (určení, ze kterých kanálů, kampaní a od jakých partnerů přišly jednotlivé instalace Aplikace) a ii) [pro odhalování podvodných instalací Aplikace]. Společnost Appsflyer Ltd. sídlí na adrese 100 1st Street, 25. nadzemním podlaží, San Francisco, CA 94105, USA.

 

Google

Firebase

Nahrávání událostí, relací a kliknutí v aplikaci

 

Platforma Firebase, která vaše Osobní údaje zpracovává pro účely analýzy užívání Aplikace a zapojení uživatelů (jak lidé naši Aplikaci využívají, kdy, z jakého zařízení), [odvozuje z této analýzy trendy a vzorce umožňující přizpůsobení vyskakovacích oznámení a dodává tato oznámení uživatelům Aplikace]. Platforma Firebase je součástí společnosti Google Ireland Limited, se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.