ZÁSADY SPOLEČNOSTI COCA-COLA PRO POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

 

Poznámky CC – 17. 5. 2018

Důvěrné

24.5.2018

 

Tyto Zásady společnosti Coca-Cola pro používání souborů cookie („Zásady používání souborů cookie“) popisují různé typy souborů cookie, které jsou používány v souvislosti s internetovými stránkami vlastněnými a ovládanými společností NV Coca-Cola Services SA se sídlem Chaussée de Mons 1424, 1070 Brusel (dále jen „Coca-Cola“ nebo „my“), z nichž jste získali přístup k těmto Zásadám používání souborů cookie (dále jen „Stránky“). Společnost Coca-Cola určuje prostředky a účely zpracování osobních údajů uvedené v těchto Zásadách používání souborů cookie a je tedy správcem údajů (ve smyslu nařízení (EU) 2016/679).

V závislosti na Stránkách, na které získáváte přístup, se na Vás vedle těchto Zásad používání souborů cookie vztahují a tyto Zásady doplňují také naše oznámení o ochraně osobních údajů http://www.coca-cola.cz/cs/privacy-policy/

Před vstupem na tyto Stránky máte možnost souhlasit s používáním souborů cookie http://www.coca-cola.cz/cs/privacy-policy/ http://www.coca-cola.cz/cs/terms-of-use/ Tyto Zásady používání souborů cookie vám umožňují udělit nebo odepřít souhlas s jednotlivými kategoriemi souborů cookies (kromě Nezbytně nutných souborů cookies, které lze pouze odmítnout).

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese socialmediacz@coca-cola.com nebo nám napište na adresu Coca-Cola Česká Republika, Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9 - Kyje

 

 

Obsah

1. CO JE SOUBOR COOKIE?

2. JAK MÁM SPRAVOVAT SOUBORY COOKIES?

3. JAKÉ DRUHY SOUBORŮ COOKIE POUŽÍVÁME?

4. AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

 

 

1. CO JE SOUBOR COOKIE?

 

· Soubory cookies jsou standardní prvek internetových stránek, který nám umožňuje ukládat do Vašeho počítače malé množství dat o vaší návštěvě Stránek. Jsou široce využívány jako nástroj umožňující internetovým stránkám fungovat nebo fungovat lépe, efektivněji, například tím, že Vás rozpoznají a zapamatují si informace, na jejichž základě Vám umožní internetové stránky pohodlněji používat (například tím, že si zapamatují Vaše oblíbená nastavení). Cookies nám rovněž pomáhají zjistit, které oblasti Stránek jsou užitečné a které oblasti vyžadují zlepšení, a sledují, jakým způsobem Stránky používáte, aby se Vám mohly zobrazovat cílené reklamy.  

 

· Soubory cookies první osoby a soubory cookies třetích osob

Soubory cookies stahuje Váš internetový prohlížeč, když poprvé navštívíte Stránky. Když Stránky navštívíte ze stejného zařízení příště, soubory cookie a informace v nich uložené jsou buď zaslány zpět na internetové stránky, které je vygenerovaly (cookies první osoby), nebo na jiné internetové stránky, k nimž náležejí (cookies třetích osob). 

Tito poskytovatelé (třetí osoby) nastavují soubory cookies, když se přihlásíte na jejich internetové stránky a navštívíte naše Stránky. Na nastavení cookies na uvedených internetových stránkách nemáme žádný vliv. Chcete-li získat více informací o tom, jak poskytovatelé (třetí osoby) používají soubory cookies, navštivte prosím jejich internetové stránky. 

Soubory cookies první osoby a třetích osob umožňují internetovým stránkám zjistit, zda jste již prostřednictvím tohoto prohlížeče navštívili Stránky a v mnoha případech se poté zobrazí různý obsah. 

Jestliže odmítnete používání všech cookies, nebudou používány cookies první osoby ani třetích osob. Mezi uvedenými typy cookies nebude v takovém případě rozlišováno.

· Dlouhodobé soubory cookies a krátkodobé soubory cookies

V závislosti na době trvání lze soubory cookies rozdělit na „dlouhodobé“ a „krátkodobé“. 

Dlouhodobý soubor cookie je soubor cookie, který je uložen ve Vašem počítači, dokud neskončí jeho platnost nebo dokud jej neodstraníte. 

Krátkodobý soubor cookie je naopak odstraněn poté, co zavřete svůj prohlížeč.

 

Kromě souhlasu s používáním souborů cookies při návštěvě Stránek uděleného způsobem, který je popsán níže http://www.coca-cola.cz/cs/terms-of-use/ a http://www.coca-cola.cz/cs/privacy-policy/ máte možnost si změnou nastavení ve svém prohlížeči zvolit, zda souhlasíte s používáním souborů cookies obecně. Další podrobnosti naleznete níže pod č. 2 http://www.coca-cola.cz/cs/privacy-policy/

 

 

2. JAK MÁM SPRAVOVAT SOUBORY COOKIES?

 

· Nesouhlas s používáním souborů cookies

 

Máte možnost souhlasit s používáním souborů cookies, což Vám při návštěvě Stránek umožní využívat všechny jejich funkce bez omezení. Odmítnete-li používání Nezbytně nutných souborů cookies, může to mít vliv na Vaši uživatelskou zkušenost při používání Stránek a jejich funkčnost. Odmítnutí ostatních souborů cookies nemusí mít na Vaši uživatelskou zkušenost při používání Stránek a jejich funkčnost vliv.

Pokud odmítnete používání všech souborů cookies, budou cookies první osoby i třetích osob deaktivovány. Cookies první osoby budou navíc odstraněny. My žádné soubory cookies třetích osob odstraňovat nemůžeme. Musíte si proto cookies třetích osob odstranit sami. To lze provést v rámci nastavení Vašeho prohlížeče (viz následující odrážku).

 

· Deaktivování a/nebo odstranění souborů cookies prostřednictvím Vašeho prohlížeče

Případně a/nebo nad rámec výše uvedeného si můžete změnit nastavení souborů cookies ve svém internetovém prohlížeči. Váš internetový prohlížeč Vám umožňuje změnit nastavení souborů cookie. Nastavení prohlížeče pro soubory cookies obvykle najdete v nabídce „možnosti“, „nástroje“ nebo „preference“ Vašeho internetového prohlížeče. Můžete také nahlédnout do nabídky „nápovědy“ prohlížeče. Různé prohlížeče mohou používat různé mechanismy pro deaktivaci cookies.

Podrobnější informace o tom, jak spravovat nastavení cookies, získáte prostřednictvím následujících odkazů:

 

Nastavení souborů cookie v prohlížeči Internet Explorer

Nastavení souborů cookie v prohlížeči Firefox

Nastavení souborů cookie v prohlížeči Chrome

Nastavení souborů cookie v prohlížeči Safari

 

Pokud jde o nastavení prohlížeče pro odstranění dřívějších souborů cookies, platí stejné zásady jako pro deaktivaci nových souborů cookies v nastavení prohlížeče. Řiďte se prosím příslušnými pokyny svého prohlížeče, jak je popsáno výše bod 1.

Existují online nástroje pro vymazání všech souborů cookies, které za sebou zanechaly Vámi navštívené internetové stránky, například www.allaboutcookies.org.

Když navštívíte tyto Stránky z různých počítačů, bude nutné změnu Vašich nastavení zopakovat. 

 

 

3. JAKÉ DRUHY SOUBORŮ COOKIES POUŽÍVÁME?

 

Níže uvádíme různé typy souborů cookies, které na Stránkách používáme my a třetí osoby: Nezbytně nutné soubory cookies, výkonnostní soubory cookies, funkční soubory cookies, soubory cookies pro cílenou reklamu.

 

Nezbytně nutné soubory cookies: Nezbytně nutné soubory cookies zaručují funkce, bez nichž byste tyto Stránky nemohli používat, a zajišťují mimo jiné, že se Vám při vyvolání jednotlivých funkcionalit internetových stránek zobrazí verze, která má datovou kvantitu pro širokopásmové připojení odpovídající datové kvantitě Vámi využívaného připojení k internetu. Takovýto soubor cookie navíc zajišťuje, že se po přechodu na jiné stránky uskuteční funkce přechodu z http na https. Soubory cookies tohoto typu navíc ukládají Vaše rozhodnutí týkající se používání souborů cookies na našich Stránkách.

Používáme zejména tyto Nezbytně nutné soubory cookies:

1. soubory cookies, které slouží výhradně k přenosu komunikace po internetu, a

2. soubory cookies, které jsou nezbytně nutné k tomu, abychom Vám poskytli Vámi výslovně požadovanou službu (tj. pokud jsou tyto soubory cookies deaktivovány, nebudeme Vám moci poskytnout službu, kterou jste si výslovně vyžádali).

Použití Nezbytně nutných souborů cookies pro výše popsané účely je založeno na našem oprávněném zájmu zajistit řádné technické fungování, přístup a používání Stránek a poskytovat Vám službu nebo služby, které jste si výslovně vyžádali.

Výkonnostní soubory cookies: Tyto soubory cookies nám poskytují statistické informace o výkonnosti našich Stránek (např. o počítání návštěv, zdrojů návštěvnosti).  

 

Funkční soubory cookies: Tyto soubory cookies umožňují Stránkám, aby si zapamatovaly, které možnosti jste zvolili, a poskytly vylepšené personalizované vlastnosti. Tato kategorie může zahrnovat cookies třetích osob. 

 

Soubory cookies pro cílenou reklamu.  Soubory cookies pro cílenou reklamu jsou nastaveny k zobrazování cílených reklam na základě Vašich zájmů na Stránkách nebo ke správě naší reklamy. Tyto soubory cookies shromažďují informace o Vaší činnosti na těchto Stránkách a dalších internetových stránkách a poskytují Vám cílenou reklamu. 

Soubory cookies na sociálních médiích: Soubory cookies na sociálních médiích shromažďují informace o používání sociálních médií,  vytváření Vašeho profilu.

 

Níže uvedené tabulky obsahují seznam všech typů souborů cookies, které na Stránkách používáme my a třetí osoby, spolu s informacemi o době jejich uchovávání (tj. jak dlouho zůstane každý soubor cookie ve Vašem zařízení), jejich zdroji (tj. cookies první osoby nebo třetích osob) a případném předávání údajů mimo Evropský hospodářský prostor:

 

 

4. AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

 

Údajem o poslední aktualizaci těchto Zásad používání souborů cookie je údaj „POSLEDNÍ AKTUALIZACE“ v horní části této stránky.

 

Všechny zamýšlené změny těchto Zásad používání souborů cookie Vám budou sděleny v dostatečném předstihu před provedením změny.

 

ZNĚNÍ SOUHLASU S POUŽÍVÁNÍM SOUBORŮ COOKIES

 

Banner pro soubory cookie:

Společnost S.A. Coca-Cola Services N.V („my“) předpokládá, že bude z různých důvodů používat určité kategorie souborů cookies, avšak potřebuje k tomu Váš souhlas. Kliknutím na tlačítko „Přijímám soubory cookies“ přijměte nebo kliknutím na tlačítko „X“ odmítněte používání souborů cookies; chcete-li získat více informací o používaných kategoriích souborů cookies a omezit používání určitých kategorií souborů cookies, klikněte na odkaz „Nastavení souborů cookie“.  Budete mít možnost poskytnout souhlas s konkrétními kategoriemi souborů cookies používanými na těchto Stránkách. Banner pro soubory cookies zůstane zobrazen, dokud neprovedete Vámi preferované nastavení. Nebudeme používat žádné jiné kategorie souborů cookies než ty, které jsou nezbytně nutné pro funkčnost internetových stránek, pokud s těmito kategoriemi souborů cookies nevyjádříte souhlas.

 

Centrum přizpůsobení:

S výjimkou kategorií souborů cookies, které jsou nezbytně nutné pro fungování internetových stránek, můžete přijmout nebo odmítnout používání souborů cookies naší společnosti, a to pro každou kategorii souborů cookies, posunutím přepínače na konci každého řádku níže. Vždy, když budete mít možnost přijmout nebo odmítnout používání kategorií souborů cookies, poskytneme Vám nezbytné informace, které pro své rozhodnutí potřebujete znát: kategorie souborů cookies, totožnost správce údajů, zda se kategorie souborů cookies týkají dlouhodobých nebo krátkodobých souborů cookies, zda soubory cookies patří do kategorie souborů cookies první osoby nebo třetí osoby (s výjimkou Nezbytně nutných souborů cookies, které vždy budou soubory cookies první osoby), a zda jsou Vaše osobní údaje předávány mimo Evropský hospodářský prostor. Poté, co vyjádříte souhlas s tím, že používáme kategorie souborů cookies, můžete se k volbě vrátit posunutím přepínače na konci příslušného řádku. Tato funkce je k dispozici na stránce se zásadami používání souborů cookie.

 

a) Nezbytně nutné soubory cookies

 

Kategorie souborů cookies

Správce

Dlouhodobý nebo krátkodobý soubor cookie?  Kdy končí platnost dlouhodobých souborů cookies?

Předávání údajů mimo Evropský hospodářský prostor

Nezbytně nutné soubory cookies

S.A. Coca-Cola Services N.V.

 

 

 

b) Výkonnostní soubory cookies

Kategorii souborů cookies můžete přijmout nebo odmítnout v níže uvedeném seznamu zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí zaškrtávacího políčka. Podobně můžete zrušením zaškrtnutí svůj souhlas odvolat.

 

Kategorie souborů cookies

 

Správce

Dlouhodobý nebo krátkodobý soubor cookie?  Kdy končí platnost dlouhodobých souborů cookies?

Soubor cookie první osoby, nebo třetí osoby?  V případě třetí osoby uvedení obchodní firmy a URL pro přístup k zásadám používání souborů cookie

Předávání údajů mimo Evropský hospodářský prostor

Souhlas/odmítnutí

(pro souhlas zaškrtněte políčko)

 

Výkonnostní soubory cookies  

 

 

 

 

 

 

c) Funkční soubory cookies

Kategorii souborů cookies můžete přijmout nebo odmítnout v níže uvedeném seznamu zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí zaškrtávacího políčka. Podobně můžete zrušením zaškrtnutí svůj souhlas odvolat.

 

Kategorie souborů cookie

 

Správce

Dlouhodobý nebo krátkodobý soubor cookie?  Kdy končí platnost dlouhodobých souborů cookies?

Soubor cookie první osoby, nebo třetí osoby?  V případě třetí osoby uvedení obchodní firmy a URL pro přístup k zásadám používání souborů cookie

Předávání údajů mimo Evropský hospodářský prostor

Souhlas/odmítnutí

(pro souhlas zaškrtněte políčko)

 

Funkční soubory cookies  

 

 

 

 

 

 

d) Soubory cookies pro cílenou reklamu 

Kategorii souborů cookies můžete přijmout nebo odmítnout v níže uvedeném seznamu zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí zaškrtávacího políčka. Podobně můžete zrušením zaškrtnutí svůj souhlas odvolat.

Kategorie souborů cookies

 

Správce

Dlouhodobý nebo krátkodobý soubor cookie?  Kdy končí platnost dlouhodobých souborů cookies?

Soubor cookie první osoby, nebo třetí osoby?  V případě třetí osoby uvedení obchodní firmy a URL pro přístup k zásadám používání souborů cookie

Předávání údajů mimo Evropský hospodářský prostor

Souhlas/odmítnutí

(pro souhlas zaškrtněte políčko)

 

Soubory cookies pro cílenou reklamu  

 

 

 

 

 

 

e) [Soubory cookies na sociálních médiích

Kategorii souborů cookies můžete přijmout nebo odmítnout zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí zaškrtávacího políčka v níže uvedeném seznamu. Podobně můžete svůj souhlas odvolat zrušením zaškrtnutí zaškrtávacího políčka ].

 

Kategorie souborů cookies

 

Správce

Dlouhodobý nebo krátkodobý soubor cookie?  Kdy končí platnost dlouhodobých souborů cookies?

Soubor cookie první osoby, nebo třetí osoby?  V případě třetí osoby uvedení obchodní firmy a URL pro přístup k zásadám používání souborů cookie

Předávání údajů mimo Evropský hospodářský prostor

Souhlas/odmítnutí

(pro souhlas zaškrtněte políčko)

 

Soubory cookies na sociálních médiích