Classified - Confidential

Úplné znění pravidel spotřebitelské akce

„Coca-Cola Vyhraj lístky na koncerty a další hudební ceny“

pravidla pro ČR

úprava ze dne 17. června 2020

 

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel akce „Coca-Cola Vyhraj lístky na koncerty

a další hudební ceny“ (dále jako „akce“ a/nebo „soutěž“) pro Českou republiku (dále jako „Pravidla“).

 

1. POŘADATEL AKCE, ORGANIZÁTOR AKCE, TECHNICKÝ PARTNER AKCE

Pořadatelem akce je společnost Coca-Cola Česká republika s.r.o., IČO: 25111299, se sídlem Praha 9 – Kyje,

Českobrodská 1329, PSČ 198 21, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

spisová značka C 50506 (dále také jako „pořadatel“).

Organizátorem akce je společnost up brand activation, s. r. o., IČO: 25599062, se sídlem Porážka 206/4, 602 00

Brno, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 35431 (dále také

jako „organizátor“).

Technickým partnerem akce je společnost NV Coca-Cola Services, sídlo 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brusel,

Belgie, VAT (DIČ): BE0462.525.791 (dále také jako „technický partner“)

 

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ AKCE, SOUTĚŽNÍ VÝROBKY, MINCE

1) Akce se koná v době od 15. 03. 2020 9:00:01 hod. do 31. 08. 2020 17:00:00 hod. (dále jen „Doba konání

akce“) na území České republiky prostřednictvím soutěžní aplikace Coca-Cola dostupné na Google Play a

Apple Appstore (dále také jako „Aplikace“), a to konkrétně v sekci Výhra – Hraj o hudební ceny.

Vlastníkem a provozovatelem Aplikace je technický partner.

Soutěžící se může zapojit (kromě splnění níže uvedených podmínek) pouze při splnění předpokladu, že si

v prvním kroku stáhne do svého mobilního telefonu Aplikaci. Mobilní telefon musí být minimálně technické

úrovně: iOS 11, Android 5.

2) Akce potrvá 170 soutěžních dní, které odpovídají 170 kalendářním dnům.

3) Soutěžní výrobky, jejichž nákup v době konání soutěže je jednou z podmínek zapojení se do soutěže, jsou

speciální hudební edice Coca-Cola original taste, speciální hudební edice Coca-Cola zero cukru, speciální

hudební edice Fanta Orange a speciální hudební edice Sprite v balení 500 ml PET a 250 ml CAN (dále jako

„Soutěžní výrobky“).

 

3. ÚČASTNÍCI AKCE, ZPŮSOB ZAPOJENÍ SE DO AKCE

1) Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 13 let s adresou pro doručování na území České republiky,

která splní následující podmínky:

a) zakoupí v době konání akce alespoň dva Soutěžní výrobky,

b) stáhne si do svého mobilního telefonu Aplikaci a vytvoří si v něm účet podle pokynů Aplikace (pokud již

nemá Aplikaci staženou z předchozích soutěží, a tedy má i aktivní účet). Pro vytvoření účtu v Aplikaci musí

zadat email, uživatelské jméno (tedy možno i přezdívku) a datum narození pro ověření věku, a

c) prostřednictvím Aplikace načte speciální promo kód ze Soutěžního výrobku (z víčka nebo plíšku k otevření

plechovky), který bude proměněn vždy na 1 minci (dále jako „účastník“ nebo „soutěžící“).

2) Načtením promo kódu ze Soutěžního výrobku v souladu s pokyny výše a pokyny udávanými Aplikací se fyzická

osoba stává účastníkem akce s povinností dodržovat tato pravidla.

Pokud si fyzická osoba Aplikaci do svého mobilního telefonu pouze nahraje a dále nečiní další kroky nezbytné

pro účast v soutěži, účastníkem soutěže se nestává, nicméně v Aplikaci může využívat i jiné její funkce či sekce

nesouvisející se soutěží. Např. nahrávat, sdílet a lajkovat fotografie, díky čemuž sbírá diamanty, které může

použít v následujících akcích.

Classified - Confidential

3) V případě výhry osoby ve věku 13–14 let je vyžadován souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních

údajů výherce, s pravidly této akce a souhlas s fyzickým převzetím výhry nezletilým výhercem, resp. s jejím

čerpáním, udělený zákonným zástupcem. Výherce ve věku 13–14 let nebude bez tohoto souhlasu moci v akci

vyhrát.

4) Akce se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli,

organizátorovi a/nebo společnostem podílejících se na přípravě a organizaci této akce.

 

4. JAK ZÍSKAT CENU

1) Základní podmínkou účasti v akci a získání ceny je načtení QR kódu ze Soutěžního výrobku, přičemž dojde ke

stažení Aplikace do mobilního telefonu (nebo aplikaci stáhnout v Google Play Storu nebo Apple Appstoru). Poté

soutěžící zadá promo kód ze Soutěžního výrobku do Aplikace, čímž jej vymění za minci. Mince pak promění za

vstup do hry Hraj o hudební ceny, pro každý jednotlivý vstup je třeba použít 2 mince.

2) Opakovaná účast v akci je možná, při každé účasti je nezbytné mít dostatek mincí, případně získat nové

načtením promo kódu z nového Soutěžního výrobku.

3) Promo kódy ze Soutěžních výrobků speciální hudební edice jsou platné do 31.12.2020, poté jejich platnost

vyprší. Promo kódy ze Soutěžních výrobků speciální hudební edice lze využít v této Akci jen po dobu konání

akce.

4) GALAKTICKÉ MINCE a DIAMANTY získané z předchozích soutěží v Aplikaci nelze v této akci použít. MINCE

získané v předchozích soutěžích lze v této akci využít.

 

5. VÝHRY A ZPŮSOB JEJICH URČENÍ A PŘEDÁNÍ

1) Soutěžící v době konání akce může jím nasbírané mince vyměnit za šanci hrát o výhru.

2) Do soutěže je vloženo celkem 726 výher pro účastníky z České republiky.

3) Každý soutěžící může do hry Hraj o hudební ceny vstoupit opakovaně, pokud má dostatek mincí. Pro jeden

vstup jsou potřeba vždy dvě mince. Každým vstupem se mince postupně spotřebovávají.

4) Výhra je založena na mechanice tzv. šťastné chvilky. Soutěžící se stává výhercem, pokud vymění mince za

vstup do hry Hraj o hudební ceny v okamžiku stanovené šťastné chvilky nebo jako první po jejím uplynutí.

5) Šťastné chvilky pro jednotlivé soutěžní dny jsou generovány náhodně automatickým mechanismem v Aplikaci.

6) Každá šťastná chvilka má přiřazenou konkrétní výhru, výherce si výhru nevybírá.

7) Do soutěže jsou vloženy tyto výhry v uvedených počtech:

Classified - Confidential

V termínu 18.6.-19.6.2020 může nastat krátkodobý výpadek v sekci výhra v souvislosti s technickými úpravami

Aplikace, který nebude mít vliv na počet šťastných chvilek v soutěži.

Sluchátka a reproduktory, tedy výhry z tabulky pod písmeny a) - i) a n) budou výherci dodány v barvě dle

aktuálních skladových možností dodavatele. V případě nedostupnosti daného typu výhry může být výherci

určen podobný typ výhry v adekvátní hodnotě, o čemž bude před odesláním výhry informován infolinkou.

Vstupenky na festivaly, tedy výhry z tabulky pod písmeny k) a l) jsou na základě rozhodnutí pořadatele akce

vzhledem k omezení pořádání hromadných akcí v České republice nahrazeny voucherem na nákup vstupenek

na hudební akce u Ticketportal CZ. V případě výhry z tabulky pod bodem k) obdrží výherce jako náhradu

voucher na nákup u Ticketportal CZ v hodnotě 1.500 Kč. V případě výhry z tabulky pod bodem l) obdrží

výherce jako náhradu voucher na nákup u Ticketportal CZ v hodnotě 4.000 Kč. Součástí výhry nejsou další

náklady, např. náklady na cestu na akci.

8) Jeden účastník může v akci vyhrát nejvýše 14 výher, tedy každý typ výhry, viz výše uvedená tabulka, pouze

jednou.

 

Komunikace s výherci

1) Každý soutěžící, který vyhraje, musí sám za sebe dle pokynů v Aplikaci kontaktovat emailovou infolinku

soutez@upagency.cz pro potvrzení nároku na výhru. V případě, že výhercem bude osoba mladší 15 let, musí

infolinku kontaktovat její zákonný zástupce. Výherce, resp. odesílatel není oprávněn infolince sdělovat

informace o třetí osobě, případně komunikovat za třetí osobu, požadovat převedení výhry na třetí osobu.

V tomto případě se jedná o porušení těchto pravidel akce a výherce a odesílatel budou ze soutěže vyloučeni.

2) Žádná výhra nebude stanovena automaticky, předpokladem pro uplatnění nároku na výhru je kontakt

soutěžícího nebo v případě dětí ve věku 13-14 let v ČR jeho zákonného zástupce prostřednictvím emailové

infolinky. V prvním kroku je třeba nahlásit výherní kód a typ výhry. Ke komunikaci s infolinkou je třeba

využít stejný e-mail, ke kterému výherce registroval svůj účet v Aplikaci. V případě komunikace zákonného

zástupce uvádí zákonný zástupce i registrační e-mail dítěte v Aplikaci.

3) K odeslání výhry, dojde poté, kdy bude výherce nebo jeho zákonný zástupce prostřednictvím informovaného

souhlasu informován o všech právech týkajících se osobních údajů výherců, které výherci pořadateli

prostřednictvím infolinky poskytnou za účelem zaslání výhry.

 

Způsob předání výher

1) Výhry z tabulky pod písmeny a) – i) a n) budou zasílány kurýrní službou průběžně, nejpozději do 1 měsíce od

ukončení soutěže, tedy do 30. 09. 2020.

2) Výhry z tabulky pod písmeny j) a m) budou zasílány elektronicky e-mailem průběžně, nejpozději do 1 měsíce

od ukončení soutěže, tedy do 30. 09. 2020.

3) Výhry z tabulky pod písmeny k) a l) budou zasílány elektronicky e-mailem průběžně, nejpozději do 1 měsíce

od ukončení soutěže, tedy do 30. 09. 2020.

4) V případě výherce ve věku 13-14 let musí výhru převzít jeho zákonný zástupce, který je odpovědný za čerpání

výhry.

5) Výherce je povinen uvést všechny požadované údaje správně a úplně, v opačném případě pořadatel nemůže

garantovat doručení výhry. V případě uvedení chybné adresy výhercem neodpovídá pořadatel za ztrátu či

chybné dodání zásilky a není povinen zajistit náhradní plnění v podobě nové výhry či peněžitého plnění.

6) Účastníci nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v akci ani požadovat jakákoli jiná plnění

než ta, která jsou uvedená v těchto Pravidlech. Účast v akci ani ceny není možné vymáhat právní cestou.

7) Pokud si výherci výhry dle pokynů nepřevezmou, jejich nárok na cenu zaniká a pořadatel je oprávněn s ní

naložit dle vlastního uvážení. V případě, že se výherce nezúčastní festivalu / koncertu, výhra v podobě

vstupenek propadá a není možné požadovat náhradní plnění.

8) Výhry jsou nepřevoditelné na jinou osobu, výjimku představuje převzetí výhry zákonným zástupcem viz výše.

Výhry jsou neprodejné, v případě zjištění zneužití výher, bude účastník vyloučen z další účasti na soutěži.

Classified - Confidential

 

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Po celou dobu konání herní části akce pořadatel nezpracovává osobní údaje účastníků. Veškeré údaje, které

účastníci používají v průběhu užití Aplikace, jsou nezbytné pro technickou funkčnost Aplikace, bez jejíž

instalace do mobilního telefonu není účast v soutěži možná. Podrobnosti k užití Aplikace a ke zpracování

osobních údajů v rámci Aplikace jsou uvedeny v Aplikaci v sekci Nastavení.

2) Teprve v okamžiku, kdy se účastník stane výhercem výhry, o čemž ho Aplikace vyrozumí, musí účastník starší

15 let nebo zákonný zástupce výherce ve věku 13-14 let kontaktovat infolinku dle pokynů v Aplikaci, aby byl

výherci nárok na výhru potvrzen. Během tohoto potvrzení výhry poskytne (i) výherce ve věku 15 let a starší

nebo (ii) v případě výherce ve věku 13-14 let jeho zákonný zástupce pořadateli informovaný souhlas se

zpracováním svých osobních údajů v rozsahu datum narození, e-mailová adresa, jméno a příjmení, platná

doručovací adresa, telefonický kontakt.

Účelem zpracování osobních dat výherců je komunikace s výherci soutěže, popř. jejich zákonnými zástupci.

Doba zpracování je doba nezbytně nutná pro vyhodnocení soutěže, maximálně 1 rok, následně budou tyto

osobní údaje z likvidovány.

3) Osobní údaje účastníků, popř. zákonných zástupců v rozsahu výše uvedeném budou zpracovávány

pořadatelem, jako správcem osobních údajů, a organizátorem a technickým správcem, jako zpracovateli, na

základě souhlasu daného výherci (či jejich zákonnými zástupci) při potvrzení nároku na výhru.

4) Účastník soutěže, popř. zákonný zástupce nezletilého výherce má právo souhlas kdykoliv odvolat na mail

soutez@upagency.cz a právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,

popřípadě omezení zpracování, právo na námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k

jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

5) Předmětný souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje účastník či zákonný zástupce účastníka svobodně,

dobrovolně, ničím nepodmíněně a informovaně po seznámení se s výše uvedenými informacemi o zpracování

osobních údajů.

 

7. DALŠÍ USTANOVENÍ

1) Účastník akce bude vyloučen v případě, že organizátor nebo pořadatel zjistí, případně bude mít oprávněné

podezření, že došlo k podvodnému nebo nekalému jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která

dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, eventuálně k jednání, které neodpovídá pravidlům fair play

nebo pravidlům této akce.

2) Účastníci nemají nárok na proplacení výhry v penězích nebo jinou kompenzaci.

 

8. INFOLINKA

Dotazy k soutěži je možné zasílat na soutez@upagency.cz, nebo se dotazovat telefonicky na čísle

+420 603 566 389. Infolinka je v provozu v pracovní dny v čase 9:00 – 17:00.

 

9. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE, OSTATNÍ USTANOVENÍ

1) Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého volného uvážení o všech otázkách týkajících se akce.

2) Pořadatel si vyhrazuje právo zkrátit, odložit, přerušit, jakkoli změnit nebo zrušit akci bez jakékoliv náhrady

z důvodů hodných zvláštního zřetele po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových

stránkách www.coca-cola.cz.

3) Pořadatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za případnou nefunkčnost Aplikace či jakékoliv

technické potíže Aplikace během doby konání akce, která bude mít jakýkoliv následek např. to, že se

účastníkovi nenačtou všechny mince, které během akce získal.

4) Pořadatel nenese odpovědnost za případné vady výher ani za případnou újmu, kterou by účastníci event.

utrpěli v průběhu čerpání výhry. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a tito

nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

5) Organizátor a pořadatel akce neodpovídají za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji

poskytnutými účastníkem akce anebo v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, nepřijetím, zřeknutím se,

respektive nevyužitím výhry.

Classified - Confidential

6) Výňatky z těchto úplných Pravidel či zkrácená pravidla akce uvedená na reklamních a propagačních

materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této akce. Jediným právně

závazným dokumentem k akci jsou tato úplná Pravidla.

7) Zobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí přesně

odpovídat jejich skutečné podobě. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhry i jejich počet.

8) Úplná pravidla této akce jsou k dispozici na www.coca-cola.cz. Všichni účastníci akce jsou těmito pravidly

vázáni.

9) Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

V Praze dne 12. června 2020

Pořadatel: Coca-Cola Česká republika, s.r.o.