Ochrana osobních údajů

POSLEDNÍ REVIZE: 15. ŘÍJEN, 2008

Ochrana osobních údajů

Společnost The Coca-Cola Company („Společnost Coca-Cola“, „my“, „nám“, „nás“) sdílí obavy návštěvníků („Návštěvníci“, „Vy“) našich Internetových stránek („Internetové stránky“), které se týkají těchto Zásad ochrany osobních údajů online. Tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) popisují naše praktiky, pokud jde o důvěrnost informací, které prostřednictvím Internetových stránek, jež jsou umístěny a provozovány na území Spojených států amerických, sbíráme. Tyto Zásady se týkají výlučně sběru informací prostřednictvím našich Internetových stránek, či prostřednictvím jakékoliv mateřské společnosti, poboček, sponzorských či přidružených společností („Přidružené subjekty“) a ne našeho sběru informací prostřednictvím jakýchkoliv jiných internetových stránek, či jakýmkoliv jiným způsobem.

V případě jednotlivců, kteří se nacházejí na území Evropské unie, je třeba mít na paměti, že Společnost Coca-Cola se řídí zásadami „bezpečného přístavu“, ke kterým se Ministerstvo obchodu Spojených států amerických a Evropská unie (EU) zavázaly, pokud jde o osobní údaje shromažďované subjekty nacházejícími se na území EHP, které jsou postoupeny Společnosti Coca-Cola ve Spojených státech. Podrobné informace o Programu „bezpečný přístav“ jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva obchodu Spojených států amerických http://www.export.gov/safeharbor.

Doporučujeme, abyste si tyto Zásady před použitím našich Internetových stránek pročetli. Použitím těchto Internetových stránek dáváte svůj souhlas s podmínkami, jež tyto Zásady vymezují. Pokud s podmínkami, jež tyto Zásady vymezují, nesouhlasíte, naše Internetové stránky, prosím, nepoužívejte.

1. Informace, které Společnost Coca-Cola prostřednictvím Internetových stránek shromažďuje.

Společnost Coca-Cola prostřednictvím svých Internetových stránek shromažďuje dva typy informací: „Osobní údaje“, což jsou údaje vedoucí k identifikaci jednotlivce, a „Souhrnné informace“, jež k identifikaci jednotlivce nevedou.

a) Souhrnné informace. Při návštěvě a komunikaci s našimi Internetovými stránkami může Společnost Coca-Cola a třetí strany, se kterými má Společnost Coca-Cola uzavřenu smlouvu o jejich poskytování služeb Společnosti Coca-Cola, shromažďovat anonymní informace ze tří zdrojů: serverových záznamových souborů (log files), osobních a obrazových příznaků ("cookies" a "pixel tags").

i. Log Files (Serverové záznamové soubory). Adresa protokolu IP je identifikační číslo, které Poskytovatel internetového připojení automaticky přiřazuje vašemu počítači. Kdykoliv navštívíte naše Internetové stránky, dojde k automatické identifikaci a zapsání dotčeného čísla spolu s časem (časy) vaší návštěvy (vašich návštěv) a informací o konkrétních stránkách, které jste navštívili, do vašich serverových záznamových souborů. IP adresy všech návštěvníků používáme k výpočtu míry použití Internetových stránek, při diagnostice problémů se servery dotčených stránek a k jejich administraci. IP adresy můžeme rovněž použít ke komunikaci či zablokování přístupu těm návštěvníkům, kteří porušují Podmínky poskytování služeb. Sběr IP adres je na internetu standardním postupem a mnoho internetových stránek jej provádí automaticky.

ii. Cookies (Osobní příznaky). Cookies jsou údaje, které webový server přenáší na osobní počítač jednotlivce za účelem vedení záznamů. Cookies jsou standardním prostředkem tohoto odvětví, který používá většina internetových stránek. Usnadňují nepřetržitý přístup uživatelů ke konkrétním internetovým stránkám a jejich používání. Cookies nepoškozují vaše počítačové systémy či souboru, a pouze ty internetové stránky, které dotčené cookie převedly, jej mohou číst, měnit či odstranit. Ve většině prohlížečů existují jednoduché postupy, které vám umožní odstranit stávající cookies, automaticky cookies odmítnout či zobrazit volbu pro přenos či zamítnutí přístupu konkrétních cookies na Váš počítač, nepřejete-li si shromažďování informací jejich prostřednictvím. Je však třeba mít na vědomí, že zamítnutí cookies může ztížit vaše užívání částí dotčených internetových stránek.

iii. . Pixel Tags (Obrazové příznaky). Naše Internetové stránky mohou ke sběru souhrnných statistik o použití internetových stránek a míře odezvy rovněž využívat tzv. „pixel tags“ (obrazové příznaky), „web beacons“ (webové majáky), „clear GIFs“ (obrázky GIF) či podobné prostředky (souhrnně nazývané „Pixel Tags“). Pixel Tags nám umožňují spočítat uživatele, kteří navštívili určité části našich internetových stránek, poskytovat značkové služby a pomoci určit efektivitu propagačních či reklamních kampaní. Při použití Pixel Tags v e-mailových zprávách ve formátu HTML mohou tyto odesilateli sdělit, zda a kdy byla e-mailová zpráva otevřena.

b) Osobní údaje. Obvykle se od vás při přístupu na naše Internetové stránky nevyžaduje, abyste se zaregistrovali či poskytli Osobní údaje, přestože některé funkce (jako je členský program, prostřednictvím kterého mohou osoby nakupující výrobky obdržet slevu na nákupy online) registraci vyžadují. Vaše osobní údaje shromažďujeme, pouze pokud je nám dobrovolně poskytnete – například při komunikaci s námi prostřednictvím našich Internetových stránek, při odpovídání na průzkumy a ankety, při registraci do soutěží, a ostatních zvláštních propagačních akcí a při nákupu zboží Společnosti Coca-Cola. Součástí Osobních údajů mohou být vaše kontaktní informace (jako je jméno, poštovní adresa, telefonní čísla a/nebo e-mailová adresa), jakož i vaše platební údaje, jako je číslo kreditní karty a její platnost („Platební informace“), které shromažďujeme v případě, že si přejete zakoupit jakýkoliv výrobek či službu dostupnou prostřednictvím našich Internetových stránek („Transakce“).

2. Použití a zveřejňování informací, které Společnost Coca-Cola prostřednictvím svých Internetových stránek shromažďuje.

a) Osobní údaje. Vaše Osobní údaje můžeme použít jakýmkoliv následujícím způsobem.

i. Komunikace. Vítáme otázky a komentáře od našich návštěvníků. Osobní údaje lze použít za účelem poskytnutí odpovědi na vaše otázky a komentáře.

ii. Obchodní účely. Vaše Osobní údaje můžeme rovněž použít k vnitřním obchodním účelům, jako je vypracování obchodní analýzy či řízení obchodní činnosti. Osobní údaje, které prostřednictvím našich Internetových stránek poskytnete, lze sloučit s ostatními informacemi, které Společnosti Coca-Cola poskytnete (ať už prostředky, které jsou online či ne), s demografickými či jinými veřejně dostupnými údaji, či s jinými informacemi, které Společnost Coca-Cola o vás online či offline získá.

iii. Transakce. V případě, že se prostřednictvím našich Internetových stránek účastníte Transakce, jako je například nákup zboží Společnosti Coca-Cola, můžeme shromažďovat vaše Platební údaje či ostatní Osobní údaje, jako je doručovací adresa, abychom vám mohli zaslat výrobky, které jste zakoupili. Vaše Osobní či Platební údaje můžeme použít k provedení Transakce a, je-li třeba, k realizaci vaší koupě. Podle potřeby můžeme rovněž poskytnout vaše Platební údaje třetím stranám tak, aby bylo možné provést vaši Transakci (například zpracování vaší kreditní karty).

iv. Soutěže, a ostatní propagační akce. Na našich Internetových stránkách můžeme provozovat soutěže a podobné propagační akce, které mohou vyžadovat online registraci (její součástí může být jméno, e-mail, uživatelské ID a heslo). Osobní údaje od vás obvykle požadujeme v případě, že se registrujete pro účast, či v případě, že jste zvítězili v soutěži či podobné propagační akci. Dotčené Osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami/sponzory dotčených soutěžía propagačních akcí (bez ohledu na to, zda probíhají na našich Internetových stránkách) či jinak v souladu s pravidly platnými pro dotčené soutěže či propagační akce. Pravidla každé soutěže, či propagační akce, které se prostřednictvím našich Internetových stránek účastníte, byste si měli řádně prostudovat, jelikož mohou obsahovat důležité informace o použití vašich osobních údajů ze strany Společnosti Coca-Cola či sponzorů. V případě, že se podmínky dotčených pravidel, pokud jde o nakládání s vašimi Osobními údaji, neshodují s těmito Zásadami, platí podmínky dotčených pravidel.

v. Zvláštní propagační akce a informace o výrobku. Společnost Coca-Cola může dále použít vaše Osobní údaje k tomu, aby vám mohla poskytovat aktuální informace a oznámení týkající se našich výrobků a zvláštních propagačních akcí. Kdykoliv se můžete rozhodnout zasílání zpráv z naší strany zrušit (viz níže „Kontaktujte nás“).

vi. Důležitá sdělení. Občas můžeme použít vaše osobní údaje k zaslání e-mailu, ve kterém vám sdělíme důležité informace o našich Internetových stránkách, vašich Transakcích či změnách našich podmínek a zásad („Důležitá sdělení“).

vii. Poskytovatelé služeb z řad třetích stran. Spolupracujeme s třetími stranami, které poskytují služby, včetně hostingu internetových stránek, zpracování kreditních karet, analýzy dat, služeb spojených s vydáváním pravidelného bulletinu, propagačních a dalších administrativních služeb. Vaše osobní údaje můžeme dotčeným třetím stranám poskytnout, aby tyto mohly výše zmíněné služby poskytovat.

viii. Různé. V neposlední řadě můžeme vaše osobní údaje zpracovat, máme-li za to, že: (i) to od nás vyžaduje zákon; (ii) že je to nezbytné proto, abychom vyhověli právním procesům a vládním požadavkům; (iii) je to nezbytné proto, abychom prosadili naše Podmínky poskytování služeb; (iv) je to nezbytné proto, abychom ochránili náš provoz; (v) je to nezbytné proto, abychom ochránili práva, důvěrnost, bezpečnost či vlastnická práva Společnosti Coca-Cola, vaše či ostatních osob; a (vi) nám to umožní učinit vhodná nápravná opatření či omezit škody, které bychom mohli utrpět.

b) Souhrnné informace. Analýzu souhrnných informací provádíme za účelem zvýšení bezpečnosti internetových stránek, sledování popularity našich jednotlivých stránek, našich upozornění prostřednictvím e-mailu, frekvence návštěvnosti našich Internetových stránek a ostatních údajů o jejich použití, které nám pomohou poskytovat obsah, upravený na míru vašim zájmům, zlepšit naše Internetové stránky a jinak obohatit vaši zkušenost s jejich použitím. Souhrnné informace můžeme sdělit Přidruženým subjektům či ostatním třetím stranám.

3. Ostatní důležité poznámky, pokud jde o strategii ochrany osobních údajů.

a) Zvláštní poznámka pro rodiče. Společnost Coca-Cola přistupuje vážně k závazku, který pro ni vyplývá ze Zákona o ochraně osobních údajů dětí, získaných online (Children's Online Privacy Protection Act), který se zabývá sběrem osobních údajů jednotlivců, jimž je třináct (13) a méně let. Naše Internetové stránky nejsou zaměřeny na děti, a požadujeme, aby děti, kterým je 13 a méně let osobní údaje prostřednictvím našich Internetových stránek neposkytovaly.

b) Bezpečnost. Máme zavedena bezpečnostní opatření a nástroje, jež nám pomáhají chránit informace, kterými disponujeme před ztrátou, zneužitím a pozměněním. Kdykoliv nám poskytujete číslo vaší kreditní karty, je k nám dotčené číslo přeneseno prostřednictvím vašeho prohlížeče v zakódovaném formátu, který využívá standardní protokol SSL. Žádný způsob přenosu či uchovávání dat není naprosto bezpečný. Proto, přestože usilujeme o ochranu vašich Osobních údajů, nemůžeme zaručit bezpečnost žádných informací, které nám prostřednictvím našich Internetových stránek či v souvislosti s nimi poskytujete. Máte-li jakýkoliv důvod se domnívat, že komunikace s námi již není bezpečná (např. pokud máte dojem, že bezpečnost jakéhokoliv účtu, který u nás máte, byla ohrožena), je třeba, abyste nás o dotčeném problému okamžitě informovali v souladu s níže uvedenou částí „Kontaktujte nás“ (vezměte, prosím, na vědomí, že při písemném oznámení klasickou poštovní službou bude čas naší odezvy na daný problém delší).

c) Internetové stránky ostatních třetích stran. Součástí našich Internetových stránek mohou být odkazy na stránky třetích stran. Dotčené stránky, na něž je poskytnut odkaz (včetně stránek Přidružených subjektů), nespadají pod kontrolu Společnosti Coca-Cola a my neneseme odpovědnost za jejich strategii ochrany osobních údajů či obsah na nich uvedený. Tyto odkazy poskytujeme pouze pro vaše pohodlí, a přítomnost určitého odkazu na našich Internetových stránkách neznamená, že Společnost Coca-Cola dotčené internetové stránky schvaluje. Pokud prostřednictvím dotčených internetových stránek třetích stran poskytnete Platební či ostatní Osobní údaje, objeví se vaše transakce na internetových stránkách dotčené třetí strany (ne na našich Internetových stránkách), která dané údaje shromáždí, a ty pak budou podléhat pravidlům její strategie ochrany osobních údajů. Je důležité, abyste se seznámili se zásadami a strategií ochrany osobních údajů všech dotčených třetích stran.

d) Právní nástupnictví. Vyhrazujeme si právo předat všechny informace, které jsme od uživatelů těchto internetových stránek shromáždili, jako celek či jakoukoliv jejich část třetí straně v případě jakékoliv fúze, prodeje, vytvoření společného podniku, postoupení práv, převodu či jiného vyrovnání všech aktiv Společnosti Coca-Cola či jakékoliv jejich části (včetně a nejenom v souvislosti s jakýmkoliv konkurzním či podobným řízením.)

4. Aktualizace Vašich údajů a naše kontaktní údaje.

Společnost Coca-Cola má zavedené postupy, jimiž udržuje vaše Osobní údaje přesné, úplné a aktualizované, aby splnily účel, za kterým se shromažďují a používají. Vaše údaje, které jsme shromáždili, můžete zkontrolovat a kde je to na místě, požádat o úpravu. Rovněž máte k dispozici několik možností pro kontrolu, opravu, aktualizaci či jinou úpravu informací, které jste nám dříve poskytli.

1. Můžete nám napsat na info@cocacola.cz
2. Můžete nám napsat na následující poštovní adresu:

Coca-Cola Česká Republika, s.r.o.
Českobrodská 1329
198 21 Praha 9 - Kyje
Jasně uveďte, prosím, jakou informaci si přejete zkontrolovat či změnit. Vynasnažíme se Váš požadavek vyřídit v nejbližším možném termínu.
Vezměte, prosím, na vědomí, že i přes odstranění či změnu požadovaných Osobních údajů mohou v naší databázi a ostatních záznamech zůstat zbytky informací, které nebudou odstraněny či změněny.

5. Volba.

Občas vás můžeme požádat, abyste uvedli, zda máte zájem o přijímání e-mailů a ostatních informací o Společnosti Coca-Cola. Pokud se rozhodnete pro příjímání dotčených sdělení, budeme vám občas zasílat e-maily a ostatní informace, které odpovídají vašim požadavkům a nabízet vám propagační akce a kupony.

Pokud se kdykoliv rozhodnete, že si přijímání dotčených sdělení z naší strany nepřejete, stačí, pokud nám toto sdělíte prostřednictvím e-mailu, telefonní či písemné komunikace na výše uvedená kontaktní místa v části Kontaktujte nás, anebo prostřednictvím vlastnosti „zrušit zasílání sdělení“ (Unsubscribe), která je součástí obdrženého e-mailu. Uveďte, prosím, zda si přejete, aby vám Společnost Coca-Cola přestala zasílat sdělení.

Pokud od vás obdržíme žádost, že si nepřejete, abychom vaše Osobní údaje poskytovali třetími stranám, a to včetně poboček Společnosti Coca-Cola, za účelem jejich přímého marketingu, neučiníme tak. Pokud byste rádi takovou žádost předložili, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím e-mailu, telefonní či písemné komunikace na výše uvedené adresy či telefonní čísla v části Kontaktujte nás. Uveďte, prosím, že požadujete, aby Společnost Coca-Cola nesdělovala vaše Osobní informace pobočkám Společnosti Coca-Cola a/nebo třetím stranám za účelem přímého marketingu.

6. Změny těchto zásad.

Vyhrazujeme si právo provést změny těchto Zásad a jakýchkoliv jiných našich zásad či postupů, týkajících se zpracování informací shromážděných prostřednictvím našich Internetových stránek, a to bez předchozího upozornění. Datum poslední revize těchto Zásad je uvedeno pod tlačítkem „Poslední revize“ v horní části této stránky. Jakékoliv změny těchto Zásad nabývají platnosti při zveřejnění zrevidovaných Zásad na internetu. Přístup k nim bude k dispozici prostřednictvím našich Internetových stránek. Použití našich Internetových stránek po provedení dotčených změn zakládá na vaší straně souhlas s dotčenými zrevidovanými a již platnými Zásadami. Doporučujeme, abyste si tuto stránku uložili do záložek a pravidelně se k ní vraceli a tak zajistili, že budete vždy seznámeni s platnou verzí našich Zásad.

Tyto Zásady představují výhradní autorizované prohlášení o postupech Společnosti Coca-Cola, pokud jde o sběr Osobních informací (definice uvedena níže) prostřednictvím našich Internetových stránek a použití dotčených informací Společností Coca-Cola. Jakékoliv shrnutí těchto Zásad vytvořené prostřednictvím softwaru třetí strany či jiným způsobem (například v souvislosti s preferencemi pro platformu osobních preferencí či „P3P“) nemá právní účinky, nelze na něj spoléhat jako na zástupný dokument těchto Zásad a ani tyto Zásady žádným způsobem nenahrazuje či neupravuje.

Tyto Zásady © 2008 The Coca-Cola Company. Všechna práva vyhrazena.